Tilbage til listen

OPBEVARINGSRUM, KABINEFACILITETER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Småtingsrum i fordøre

Småtingsrum 1

Brug den ikke som greb til at lukke døren.

Småtingsrum 2

Opbevaringsrum 3

Kan holde en flaske på 1,5 liter.

Opbevaringsplads for solskærm 4

Her kan anbringes motorvejs- eller færgebilletter, kort osv …

Der må ikke anbringes noget på gulvet foran føreren; i tilfælde af hård opbremsning risikerer tingene at blive kastet ind under pedalerne og herved blokere for deres anvendelse.

Opbevaringsrum i midterkonsollen/induktionsopladningsområde 5

For flere oplysninger om induktionsladningszonen henvises til multimedieinstruktionerne.

Sørg for at ingen hårde, tunge eller spidse genstande er anbragt i de ”åbne” opbevaringspladser, eller er anbragt således, at de kan blive slynget ud mod passagererne i et sving eller ved kraftig opbremsning, eller i tilfælde af sammenstød.

Dåseholder 6, 13 og 16

De kan indeholde en dåse eller et askebæger.

Småtingsrum eller plads til radio 17

Opbevaringsrum i instrumentbræt 7, 8, 10 og 12

Lukkede opbevaringsrum 10 og 12

Tryk på knappen 9 eller 11 for at åbne.

Handskerum 14

Tryk på knappen 15, eller, afhængigt af køretøjet, løft grebet.

Det kan rumme dokumenter i A4-format, en 2-liters vandflaske o.lign.

Afhængigt af modellen er det ventileret og kølet.

I sving, under acceleration eller opbremsning skal man sørge for, at beholderen i kopholderen ikke flyder over.

Der er risiko for forbrændinger, hvis væsken er varm, og/eller at den flyder over.

Sørg for at ingen hårde, tunge eller spidse genstande er anbragt i de ”åbne” opbevaringspladser, eller er anbragt således, at de kan blive slynget ud mod passagererne i et sving eller ved kraftig opbremsning, eller i tilfælde af sammenstød.

Den maksimale tilladte vægt i handskerummet 14: fire kg jævnt fordelt.

Hold altid dækslet til opbevaringsrummet lukket under kørsel:

- der er risiko for kvæstelser i tilfælde af brat opbremsning eller uheld;

- da genstande kan blive slynget rundt i kabinen.

Lille bord 18

Træk bordet så langt som muligt ud mod dig selv 18.

Drej det og skub det helt ind til anslaget.

Du kan vha. klemmen 19 fastgøre dokumenter i A5-format.

For at sætte det på plads igen skal du trække bordet ud mod dig selv indtil anslaget, løfte det til vandret position og skubbe det helt ind anslaget.

Der må ikke anbringes noget på gulvet foran føreren; i tilfælde af hård opbremsning risikerer tingene at blive kastet ind under pedalerne og herved blokere for deres anvendelse.

Øvre opbevaringsrum i kabinen 20 og 21

Forbeholdt udelukkende til transport af genstande.

Den maksimale tilladte vægt i øverste opbevaringsrum i kabinen 20: fem kg jævnt fordelt.

Anbring ikke nogen tunge og/eller skærende ting, som kan falde ned under kørselen.

Risiko for kvæstelser.

Flaskeholder 24

Tryk på knappen 22 for at åbne.

I sving, under acceleration eller opbremsning skal man sørge for, at beholderen i kopholderen ikke flyder over.

Der er risiko for forbrændinger, hvis væsken er varm, og/eller at den flyder over.

Der må ikke anbringes noget på gulvet foran føreren; i tilfælde af hård opbremsning risikerer tingene at blive kastet ind under pedalerne og herved blokere for deres anvendelse.

Lille bord 25

Tryk på knappen 23 for at åbne.

Den maksimale tilladte vægt på bagagehylden 25: 25 kg ensartet fordelt.

Sørg for, at det lille bord er gemt, før du kører.

Risiko for kvæstelser.

Lille bord 26

Hvis bilen er udstyret med et bord, skal ryglænet på midtersædet sænkes ved at løfte betjeningen 29.

Ryglænet på midtersædet indeholder:

- et lille bord 26, der kun kan drejes i retning af føreren (afhængigt af modellen);

- en dåseholder 28;

- opbevaringsrum 27.

Bemærk: sørg for at sætte bordet korrekt på plads, før ryglænet til midtersædet vippes op igen. Sørg for at ryglænet til midtersædet låses korrekt fast.

Det er forbudt at sætte sig på midtersædet, når dets ryglæn er vippet ned.

Sørg for at ingen genstande blokerer den korrekte funktion af det drejelige bord.

I sving, under acceleration eller opbremsning skal man sørge for, at beholderen i kopholderen ikke flyder over.

Der er risiko for forbrændinger, hvis væsken er varm, og/eller at den flyder over.

Sørg for at ingen hårde, tunge eller spidse genstande er anbragt i de ”åbne” opbevaringspladser, eller er anbragt således, at de kan blive slynget ud mod passagererne i et sving eller ved kraftig opbremsning, eller i tilfælde af sammenstød.

Kroge til tøjophæng 30

Opbevaringsplads 33 under forsædet

Træk i tappen 31 eller 32 for at få adgang.

Sædet skal altid være låst fast under kørsel:

- der er risiko for kvæstelser i tilfælde af brat opbremsning eller uheld;

- da genstande kan blive slynget rundt i kabinen.

Opbevaringsplads under bagsædet

Sædet 34 kan løftes for at give adgang til opbevaringspladsen under sædet.

Efter enhver ændring af bagsæderne kontrolleres, at bagsædeselerne er korrekt anbragt, og kan anvendes som foreskrevet i det foregående.

Øverste opbevaringsrum bagerst i kabinen 35

Forbeholdt udelukkende til transport af genstande.

Den maksimale tilladte vægt i øverste bageste opbevaringsrum 35: 35 kg jævnt fordelt.

Anbring ikke nogen tunge og/eller skærende ting, som kan falde ned.

Risiko for kvæstelser.