SIKKERHEDSSELER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For din egen sikkerheds skyld skal du altid anvende sikkerhedsselerne uanset køreturens længde. Desuden bør du overholde de lokale love i det land, hvori du befinder dig.

Hvis sikkerhedsselerne ikke er korrekt indstillet eller er snoet, kan det medføre risiko for kvæstelser i tilfælde af et sammenstød.

Benyt kun en sikkerhedssele til en enkelt person, barn eller voksen.

Også gravide kvinder bør anvende sikkerhedssele. I dette tilfælde skal man sørge for, at hofteselen ikke strammer for kraftigt over maven, dog uden at være for løs.

Før du starter indstilles først førersædet, og derefter passagerernes sæder, og endelig justeres alle sikkerhedsselerne for at opnå den største sikkerhed.

Indstilling af kørestilling

- Sæt dig godt tilbage i sædet (helst uden overtøj). Dette er vigtigt for at opnå den korrekte støtte af ryggen;

- Indstil sædet i længderetningen i forhold til pedalerne. Sædet bør skubbes så langt tilbage som muligt, når koblingspedalen samtidig kan trædes i bund. Ryglænet bør indstilles sådan, at armene i kørestilling er let bøjede;

- Indstil nakkestøtten. For at opnå den maksimale sikkerhed skal afstanden mellem hovedet og nakkestøtten være den mindst mulige;

- Indstil sædehøjden. Ved denne indstilling bliver dit udsyn det bedst mulige;

- indstil rattets position.

Indstilling af sikkerhedsselerne

Læn dig tilbage mod ryglænet.

Brystselen 1 skal sidde så tæt som muligt på det nederste af halsen, men må heller ikke sidde PÅ halsen.

Hofteselen 2 skal ligge fladt på lårene og mod bækkenpartiet.

Selen skal så vidt muligt ligge helt tæt mod kroppen. Eks.: undgå for tykt tøj, indskudte genstande, osv.

Låsning

Træk selen langsomt ud uden at rykke i den, og sørg for at fastgøre låsetappen 3 i låsebeslaget 5 (kontroller, at den er fastlåst ved at trække i låsetappen 3).

Hvis selen blokeres, rulles den et godt stykke ind og derefter ud igen.

Hvis selen er helt blokeret, trækkes langsomt, men med en vis styrke, indtil selen er trykket ca. 3 cm ud. Lad den rulle ind igen af sig selv, og træk den derefter ud igen.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Sæde udstyret med armlæn

Sørg for at føre selen under armlænet 6, og at låsetappen 3 klikker på plads i låsebeslaget 5.

Sænk armlænet 7 i dørsiden (bevægelse A).

Træk selen langsomt ud uden at rykke i den.

Før hofteselen ind under armlænet 7 og brystselen over armlænet 7.

Sørg for at låsetappen klikker på plads i låsebeslaget (kontroller, at den er fastlåst ved at trække i låsetappen).

ß Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Den vises på det midterste display, når motoren startes, hvis førerens sikkerhedssele ikke er spændt (hvis sædet er besat). Hvis sikkerhedsselen ikke er spændt, mens køretøjet kører med en hastighed over 20 km/t, blinker advarslen, og der lyder en lydalarm i 120 sekunder.

Afhængigt af køretøjet blinker den, hvis forsædepassagerens sele ikke er spændt.

Oplåsning

Tryk på knappen 4, og selen bliver trukket ind af oprulleren. Slip ikke selen, men følg den ind med hånden.

Justering af højden på de forreste sikkerhedsseler

Brug knappen 8 til at indstille selens højde, så skulderselen sidder som angivet ovenfor.

Tryk på knappen 8 og hæv eller sænk selen.

Når denne indstilling er foretaget kontrolleres, at selen er korrekt fastlåst.

- Der må ikke foretages ændringer af det originalt monterede fastspændingsudstyr: seler og sæder samt disses fastgørelser. I særlige tilfælde (f.eks. montering af en barnestol) bør du henvende dig til et autoriseret værksted.

- Der må ikke anvendes genstande til at opnå spillerum i selerne (f.eks. klemmer, clips eller lign.), da en for slap sele kan medføre alvorlige kvæstelser i tilfælde af et sammenstød.

- Skulderselen må aldrig føres under armen eller bag ryggen.

- Hver sele må kun anvendes til en enkelt person; anbring aldrig et barn på skødet og i din egen sele.

- Selen må ikke være snoet.

- Efter et uheld skal man lade selerne efterse, og om nødvendigt udskifte dem. Det samme gælder, hvis selerne viser tegn på at være slidte, eller har andre fejl.

- Sørg for at anbringe selens låsetap i det korrekte låsebeslag.

- Der må ikke indføres genstande i selens låsebeslag, som kan nedsætte dens funktion.

- Sørg for, at låsebeslaget er anbragt ordentligt (det må ikke skjules, knuses, dækkes etc. af personer eller genstande).