Tilbage til listen

UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Positionslys

Drej kraven 3, indtil symbolet kommer til syne overfor mærket 2.

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Sidepositionslys

(afhængigt af modellen)

De gør det muligt for andre trafikanter at se bilens profil.

De tændes, når positionslyset aktiveres.

Funktionen til tænding af daglygter

Kørelyset aktiveres automatisk uden påvirkning af kontaktarmen 1 , når motoren startes, og deaktiveres, når motoren slukkes.

k Nærlys

Manuel funktion

Drej kraven 3, indtil symbolet kommer til syne overfor mærket 2. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Automatisk funktion

(afhængigt af modellen)

Drej kraven 3, indtil symbolet AUTO kommer til syne overfor mærket 2: med motoren kørende tændes eller slukkes nærlyset automatisk alt efter den udendørs belysning, uden betjening af kontaktarmen 1.

Inden kørsel om natten: kon- trollér, at det elektriske udstyr er i orden, og indstil om nød- vendigt forlygterne efter vog- nens belastning. INDSTILLING AF LYGTEHØJDE. Sørg altid for, at lygterne er klart synlige, de må ikke være dækkede (af vejsnavs, mudder, sne, eller af genstande, der transporteres med vognen...).

Funktionen ”følg-hjem-lys”

Denne funktion giver mulighed for at tænde nærlyset i et øjeblik (for at belyse åbningen af en port...).

Med motor og lygter slukket og ringen 3 i positionen AUTO skal du trække kontaktarmen 1 ind mod dig: Nærlyset tændes i ca. ét minut. For forlængelse af dette kan du trække i kontaktarmen i op til fire gange (den totale tid er begrænset til ca. fire minutter).

Du slukker lysene, før de automatisk slukkes, ved at dreje ringen 3 til en hvilken som helst position og derefter stille den tilbage til positionen AUTO.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten med bagdøren åben, kan baglygterne være dækket. Du bør advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af den lokale lovgivning i det land, du befinder dig i.

á Fjernlys

Med nærlyset tændt trækkes i kontaktarmen 1. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Ved på ny at trykke kontaktarmen 1 op mod rattet skiftes tilbage til nærlys.

Automatisk fjernlys

Afhængigt af køretøjet tænder og slukker systemet automatisk for fjernlyset. Funktionen bruger et kamera, der er placeret bag bakspejlet, som ser de forankørende køretøjer og de køretøjer, der kommer i modsat retning.

Fjernlyset tændes automatisk, hvis:

- Lysstyrken udenfor er svag.

- Der ikke ses andre køretøjer eller lys.

- vognens hastighed overstiger cirka 45 km/t.

Hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, går systemet tilbage til nærlys.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Systemet kan blive forstyrret under visse forhold, især :

- Ekstreme klimatiske forhold (regn, sne, tåge osv.);

- forrude, eller blokeret kamera;

- når et efterfølgende eller modkørende køretøj har dårligt eller skjult lys;

- forkert indstilling af forlygter;

- reflekterende systemer;

- ...

Natlig anvendelse af et bærbart navigationssystem i forrudeområdet under kameraet kan forstyrre det ”automatiske fjernlys”-systems funktion (risiko for reflektioner på forruden).

Automatisk fjernlys (fortsat)

Aktivering/deaktivering

For at aktivere det automatiske fjernlys:

- Drej ringen 3, indtil symbolet AUTO kommer til syne over for mærket 2

- Træk kontaktarmen 1 ind mod dig selv.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

For at deaktivere det automatiske fjernlys:

- træk kontaktarmen 1 ind mod dig igen;

- eller drej ringen 3 til en anden position end AUTO.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek lys” vises samtidig med kontrollampen ©, og kontrollampen k blinker på instrumentbrættet, angiver det en fejl med lyset.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

”Automatisk kørelys”-systemet kan under ingen omstændigheder erstatte førerens agtpågivenhed og ansvar for køretøjets lygteføring og dennes tilpasning til lysstyrkeforholdene, sigtbarhed og trafik.

Hver gang du starter motoren, skal du trække kontaktarmen 1 ind mod dig for at genaktivere systemet.

g Forreste tågelygter

Drej 4 kontaktarmens 1 midterste ring, indtil symbolet vises ud for mærket 5.

De forreste tågelygter virker kun, hvis det udvendige lys er aktiveret. Der tændes en kontrollampe på instrumentbrættet.

Tågebaglygter

Drej 4 kontaktarmens 1 midterste ring, indtil symbolet vises ud for mærket 5.

De bageste tågelygter virker kun, hvis det udvendige lys er aktiveret. Der tændes en kontrollampe på instrumentbrættet.

Husk at slukke tågelygterne, når det ikke længere er nødvendigt at have dem tændt, så generer de ikke de øvrige bilister.

Når det udvendige lys slukkes vil tågebaglygterne også slukkes, eller positionen tågeforlygter genaktiveres (hvis vognen er udstyret hermed).

Slukning

Lygterne slukker efter standsning af motoren, når venstre fordør åbnes, eller når vognen aflåses. I dette tilfælde vil de lygter tændes, som kontaktarmens 3 position angiver, når motoren igen startes.

Lydsignal for tændte lygter

Ved åbning af venstre fordør lyder et alarmsignal, hvis forlygterne er tændt, efter at tændingen er afbrudt, for at advare dig om, at lygterne stadig er tændt (for at forhindre afladning af batteriet).