Tilbage til listen

VENTILATIONSSPJÆLD, LUFTUDGANGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Midterste ventilationsspjæld 4

Luftmængde

For at lukke: Flyt markøren 7 mod det udvendige af køretøjet ud over det stramme punkt.

For at åbne: flyt markøren 7 mod det indvendige af køretøjet.

Luftfordeling

Flyt markøren 7 til den ønskede position.

Sideventilationsspjæld 2

Luftmængde

Lukning: Flyt markøren 7 mod det indvendige af køretøjet ud over det stramme punkt.

Åbning: Flyt markøren 7 mod det udvendige af køretøjet.

Luftfordeling

Flyt markøren 7 til den ønskede position.

I tilfælde af dårlig lugt i bilen må der kun anvendes de systemer, der er beregnet til dette formål. Søg råd på et autoriseret værksted.

Fastgør ikke genstande til luftventilationerne (f.eks. montering af telefon).

Der er risiko for beskadigelse.

Før intet ind i bilens ventilationskredsløb (f.eks. i tilfælde af dårlig lugt...).

Risiko for nedbrydning eller brandfare.