Tilbage til listen

VINDUESVISKER, SPRINKLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Modeller udstyret med viskere med intervalfunktion

A stop

B intervalvisker

Viskerne standser nogle sekunder mellem hvert viskerslag. Det er muligt at ændre intervallerne ved at dreje kraven 2.

C uafbrudt langsom viskerhastighed

D uafbrudt hurtig viskerhastighed

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden. En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed. Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og afbryder derfor den automatiske funktion.

Bemærk: i tilfælde af mekanisk blokering vil systemet automatisk afbryde strømtilførslen til viskerne.

Modeller udstyret med vinduesvisker med regnsensor

A stop

B Automatisk valg af viskerhastighed.

Med kontrolarmen i denne position vil en regnsensor opfange, hvis der kommer vand på forruden, og igangsætte viskerne med den nødvendige hastighed. Det er muligt at ændre tærsklen for start af vinduesviskerne ved at dreje ringen 2:

- E : minimal følsomhed

- F : maksimal følsomhed

C uafbrudt langsom viskerhastighed

D uafbrudt hurtig viskerhastighed.

Særlige funktioner:

- Regnsensoren er kun til hjælp. I tilfælde af lav sigtbarhed skal føreren selv sætte vinduesviskeren i gang. Ved tåge eller snefald er viskerfunktionen ikke automatisk og styres udelukkende af føreren.

- Ved frostgrader er den automatiske viskerfunktion sat ud af drift, når bilen startes. Den aktiveres automatisk, når bilen når en vis hastighed (ca. 8 km/t)

- Aktivér ikke den automatiske viskerfunktion i tørt vejr;

- Afrim forruden fuldstændigt, inden du aktiverer den automatiske viskerfunktion.

Sprinkler

Med tændingen tilsluttet trækkes i kontaktarmen 1, derefter slippes den.

En kort handling udløser ud over sprinkleren, også at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

En lang handling udløser ud over sprinkleren, at vinduesviskeren kører frem og tilbage tre gange, og efter et par sekunder endnu en fjerde gang.

Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Dets levetid afhænger af dig:

- Den skal holdes ren: Rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand.

- Anvend den ikke på en tør rude.

- Fjern den fra ruden, når den ikke har været i brug i længere tid.

Den skal under alle omstændigheder skiftes ud, lige så snart dens effektivitet bliver nedsat: ca. en gang om året. VINDUESVISKERBLAD.

Forholdsregler for brug af viskerne

- Når det sner eller fryser, skal ruden ryddes, inden viskerne startes (risiko for overophedning af viskermotoren).

- Sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.

Før indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position A (stop).

Risiko for kvæstelser.

Før hvert indgreb på forruden (vask af vognen, afrimning, rengøring af forruden...) skal kontaktarmen 1 sættes i position A (stop).

Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.