Tilbage til listen

ADVARSEL FOR SIKKERHEDSDISTANCE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysningerne fra radaren 2 og kameraet 1 informerer denne funktion føreren om det tidsrum, der adskiller førerens køretøj fra det forankørende, så man kan overholde sikkerhedsafstanden.

Funktionen aktiveres, når køretøjet kører med en hastighed mellem cirka 30 og 200 km/t.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Placering af kameraet 2

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering/deaktivering af funktionen

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 3

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Vælg ”ON” eller ”OFF”.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 4 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”;

- tryk på betjeningsenheden 5 eller 6 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 7 OK;

- tryk på betjeningsenheden 5 eller 6 gentagne gange for at nå frem til menuen ”KØREAASISTENT”. Tryk på kontakten 7 OK;

- tryk på betjeningsenheden 5 eller 6 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Afstandsvarsel”. Tryk på kontakten 7 OK;

- Tryk igen på kontakten 7 OK for at aktivere eller deaktivere funktionen:

= funktion aktiveret

< Funktionen deaktiveret

Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

Funktionsprincip

Når funktionen er aktiveret, vises 8-indikatoren på instrumentpanelet og informerer føreren om afstanden mellem dennes køretøj og køretøjet foran.

- A (grå): Funktion ude af drift;

- A (grøn): intet køretøj registreret;

- B (grøn): Tidsintervallet er højere end eller lig cirka 2 sekunder (afstanden mellem de to køretøjer er tilpasset din hastighed);

- C (orange): tidsintervallet er mellem cirka 1 og 2 sekunder (for kort afstand mellem de to køretøjer);

- D (rød): tidsintervallet er mindre end eller lig cirka 1 sekund (for kort afstand mellem de to køretøjer).

Hvis intervallet mellem de to køretøjer er mindre end ca. 0,5 sekunder, vil 8-indikatoren og D-displayet blinke rødt på instrumentpanelet ledsaget af ”-.- s”.

Under visse forhold vises intervaltiden muligvis ikke:

- i et sving;

- når der skiftes vejbane;

- hvis det forankørende køretøj er tilstrækkeligt langt væk eller uden for radarens eller kameraets rækkevidde.

Målingen vises til orientering: Systemet foretager ingen handlinger på køretøjet.

Funktionen er ikke beregnet til at blive anvendt til bykørsel eller uregelmæssig kørsel (sving, accelerationer, pludselige opbremsninger osv.), men når forholdene er stabile.

Funktionen indvirker ikke på opbremsningen.

Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

Arbejde i det område, hvor radaren eller kameraet sidder (reparationer, udskiftning, ændringer ved forrude og/eller kofanger osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor radaren og/eller kameraet sidder (udskiftning, reparationer, ændringer ved forrude og/eller kofanger osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

- Forrude eller kofanger blokeret (af snavs, glas, sne, kondensering osv.);

- komplekse omgivelser (en metalbro, tunnel osv.);

- dårlige klimatiske forhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- dårlig kontrast mellem køretøjet foran og det omkringliggende område, f.eks. hvidt køretøj i sneområde e.l.

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer o.l.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving o.l.)

Risiko for falske alarmer.