Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for bageste tågelys

Kontrollampe for bageste tågelys

Kontrollampe for fjernlys
          UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for fjernlys UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Den lyser orange, når tændingen eller motoren tændes, og holder op med at lyse efter nogle sekunder eller lyser hvidt (afhængigt af køretøjet). Hvis den lyser orange under kørsel fulgt af et lydsignal, skal du hurtigst muligt fylde den op. Der er kun brændstof til cirka 50 km tilbage.

Advarselslampe

Advarselslampe

Hvis den lyser rødt under kørsel og ledsages af ®-kontrollampen, skal du for din sikkerheds skyld standse, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Hvis den lyser gult under kørsel og ledsages af ©-kontrollampen, skal du hurtigst muligt besøge en godkendt forhandler. Kør imens med varsomhed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Ladelampe

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampe for olietryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er korrekt, må fejlen være en anden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for variabel servostyring

Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Advarselslampe

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Der er flere årsager til, at advarselslampen lyser: KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

Kontrollampe for udstødningsgas

Kontrollampe for udstødningsgas

På køretøjer, der har dette udstyr, tændes dette lys, når motoren startes og, afhængigt af køretøjet, når tændingen slås fra, mens motoren er i standby-fasen FUNKTIONEN STOP AND START Derefter slukkes det.

–Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Kontakt din autoriserede forhandler så hurtigt som muligt GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Den lyser rødt, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren.

Hvis den bliver rød, stands da vognen og lad motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen bør falde. Hvis ikke, skal du standse motoren. Lad motoren afkøle, inden du kontrollerer væskestanden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for airbag

Kontrollampe for airbag

Den lyser på instrumentbrættet, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)

Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker.

Den slukker sig af sig selv, når forvarmen er opnået. Motoren kan nu starte.

Indikator for hastighedsændring

Indikator for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil peger opad) eller et lavere gear (pil peger nedad). GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

”AUTOHOLD” systemadvarsel

”AUTOHOLD” systemadvarsel

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Denne lyser, når man skal træde ned på bremsepedalen AUTOMATGEAR

Kontrollampe, der viser, at  håndbremsen eller servoparke- ringsbremsen er trukket

Kontrollampe, der viser, at håndbremsen eller servoparke- ringsbremsen er trukket

Kontrollampe for dørlukning

Kontrollampe for dørlukning

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Advarselslampe for at indikere en registreret tilstedeværelse af hænder på rattet

Advarselslampe for at indikere en registreret tilstedeværelse af hænder på rattet

Overvågningssystem for dæktryk

Overvågningssystem for dæktryk

Kontrollampe for parkeringshjælp

Kontrollampe for parkeringshjælp

Lane Departure Warning-kontrollampe

Lane Departure Warning-kontrollampe

Advarselslampe for sporassistentsystem

Advarselslampe for sporassistentsystem

(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

Kontrollamper for hastighedsbegrænser

Kontrollamper for hastighedsbegrænser

Kontrollampe for hastighedsbegrænser

Kontrollampe for hastighedsbegrænser

Kontrollamper for automatisk fartpilot

Kontrollamper for automatisk fartpilot

Kontrollampe for ECO-modus

Kontrollampe for ECO-modus

Den tændes, når ECO -tilstand aktiveres GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Kontrollampe for friløb

Kontrollampe for friløb

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet.

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet.