Tilbage til listen

”AUTOHOLD”-FUNKTION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjet er standset (f.eks. ved et rødt lys, i et kryds, ved en trafikkø osv.). Funktionen sikrer bremsekraft, selvom føreren slipper bremsepedalen.

Bremsekraften frigives, så snart føreren accelererer tilstrækkeligt med et tilkoblet gear.

Aktivering

Tryk på kontakten 3.

Kontaktadvarselslampen 3 tændes for at bekræfte, at funktionen er aktiveret.

Deaktivering

Træd ned på bremsepedalen og tryk på kontakten 3 på samme tid.

Kontaktadvarselslampen 3 slukkes for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

Hvis bremsekraften opretholdes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, når:

- Føreren forlader køretøjet;

eller

- Køretøjet er immobiliseret i mere end ca. tre minutter.

Betingelser for opretholdelse af bremsekraften

Følgende betingelser skal være opfyldt:

- Førerens sikkerhedssele er spændt;

og

- Den elektroniske parkeringsbremse er deaktiveret;

og

- Køretøjet holder ikke stille på en meget stejl skråning.

Den opretholdte bremsekraft bekræftes af -advarselslampen på instrumentpanelet.

Betingelser for afbrydelse af bremsekraften

Følgende betingelser skal være opfyldt:

- Føreren accelererer tilstrækkeligt med et gear tilkoblet;

eller

- Føreren deaktiverer funktionen.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse. Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen 1 på kontakten 2 og kontrollampen } på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst. Afhængigt af køretøjet sidder der en mærkat øverst på forruden for at minde dig om dette.

Ved hver start fortsætter funktionen tilstanden ved den tid, motoren sidst blev slukket.