Megane

Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for nærlys
Kontrollampe for bageste tågelys
Kontrollampe for fjernlys
     UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS
Kontrollampe for venstre blinklys
Kontrollampe for højre blinklys
Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning
Advarselslampe
Advarselslampe for øjeblikkelig STOP
Kontrollampe for fejl på bremsesystemet
Ladelampe
Kontrollampe for olietryk
Kontrollampe for variabel servostyring
Advarselslampe
Kontrollampe for ABS-bremsesystem
Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem 
     (ESC)
      og antihjulspinsystemet
Kontrollampe for udstødningsgas
Advarselslampe for kølevæsketemperaturen
Indikatorlys
     airbag
Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)
Indikator for hastighedsændring
”AUTOHOLD”
     -systemadvarsel
Kontrollampe for foden på bremsepedalen
Kontrollampe, der viser, at håndbremsen eller servoparke- ringsbremsen er trukket
Kontrollampe for åbne døre
Kontrollampe for motor i tomgang
Kontrollampe for mangel på tomgang
Kontrollampe for ”registrering af hænder på rattet”
Overvågningssystem for dæktryk
Kontrollampe for parkeringshjælp
Lane Departure Warning-kontrollampe
Advarselslampe for sporassistentsystem
(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning
(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning
Kontrollamper for hastighedsbegrænser
Kontrollampe for hastighedsbegrænser
Kontrollamper for automatisk fartpilot
Kontrollampe for
     ECO
Kontrollampe for friløb
Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.
Advarselslampe for partikelfiltersystemet
Passagerairbag
     ON
Passagerairbag
     OFF
Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet.

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for bageste tågelys

Kontrollampe for fjernlys UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Den lyser orange, når tændingen eller motoren tændes, og holder op med at lyse efter nogle sekunder eller lyser hvidt (afhængigt af køretøjet). Hvis den lyser orange under kørsel fulgt af et lydsignal, skal du hurtigst muligt fylde den op. Der er kun brændstof til cirka 50 km tilbage.

Advarselslampe

Hvis den lyser rødt under kørsel og ledsages af ®-kontrollampen, skal du for din sikkerheds skyld standse, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Hvis den lyser gult under kørsel og ledsages af ©-kontrollampen, skal du hurtigst muligt besøge en godkendt forhandler. Kør imens med varsomhed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er korrekt, må fejlen være en anden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Det betyder, at du så hurtigt som muligt skal køre meget forsigtigt til en godkendt forhandler. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Der er flere årsager til, at advarselslampen lyser: KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP.

Kontrollampe for udstødningsgas

På køretøjer, der har dette udstyr, tændes dette lys, når motoren startes og, afhængigt af køretøjet, når tændingen slås fra, mens motoren er i standby-fasen FUNKTIONEN STOP AND START Derefter slukkes det.

–Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Kontakt din autoriserede forhandler så hurtigt som muligt GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Den lyser rødt, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren.

Hvis den bliver rød, stands da vognen og lad motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen bør falde. Hvis ikke, skal du standse motoren. Lad motoren afkøle, inden du kontrollerer væskestanden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Indikatorlys airbag

Den lyser på instrumentbrættet, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker.

Den slukker sig af sig selv, når forvarmen er opnået. Motoren kan nu starte.

Indikator for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil peger opad) eller et lavere gear (pil peger nedad). GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL.

”AUTOHOLD” -systemadvarsel

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Denne lyser, når man skal træde ned på bremsepedalen AUTOMATGEAR.

Kontrollampe, der viser, at håndbremsen eller servoparke- ringsbremsen er trukket

Kontrollampe for åbne døre

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for ”registrering af hænder på rattet”

Overvågningssystem for dæktryk

Kontrollampe for parkeringshjælp

Lane Departure Warning-kontrollampe

Advarselslampe for sporassistentsystem

(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

(Afhængigt af køretøjet) kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

Kontrollamper for hastighedsbegrænser

Kontrollampe for hastighedsbegrænser

Kontrollamper for automatisk fartpilot

Kontrollampe for ECO

-modus

Den tændes, når ECO -tilstand aktiveres GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL.

Kontrollampe for friløb

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet.