GEARSTANG, HÅNDBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearstang

Modeller med manuel gearkasse: Skift som anvist på gearstangsknoppen 1.

Modeller med automatgear: AUTOMATGEAR.

Skift til bakgear

Når tændingen er tilsluttet, tændes baklygterne, når bakgearet bringes i indgreb.

Håndbremse

Løsning af håndbremsen

Træk grebet 3 en smule opefter, tryk knappen 2 ind, og før grebet ned mod vognbunden.

Den røde kontrollampe } på instrumentbrættet bliver ved med at lyse, fulgt af meddelelsen ”Parkeringsbremse aktiveret” og en biplyd, hvis du kører med en håndbremse, der ikke er løsnet korrekt.

Trækning af håndbremsen

Træk gearvælgeren 3 opad. Kontroller, at bilen holder helt stille. Kontrollampen } på instrumentbrættet lyser.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Under kørsel bør man sørge for, at håndbremsen er helt løsnet (med den røde kontrollampe slukket), da der ellers er risiko for overophedning eller beskadigelse.

Mens bilen holder stille, afhængigt af vejens hældning og/eller vognens belastning, kan det være nødvendigt at trække håndbremsen yderligere mindst to hak opefter, og sætte et gear (1. eller bakgear) i indgreb på modeller med manuelt gearskifte, eller sætte gearvælgeren i position P på modeller med automatisk gearkasse.