Tilbage til listen

AUTOMATGEAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearvælger 1

P: parkering

R: bakkørsel

N: frigear

D: automatisk modus

M: Manuel modus

+: gearskift op

-: gearskift ned

Det valgte gear vises på instrumentbrættet B og, afhængigt af modellen, på displayet A.

Bemærk: Tryk på knappen 2 for at gå fra position D eller N til R eller P.

Igangsætning

Med gearvælgeren 1 i position P trykkes på kontakten.

For at skifte fra position P skal bremsepedalen af sikkerhedshensyn trædes ned, inden låsetappen 2 trykkes ind.

Med foden på bremsepedalen (kontrollampen Ó på displayet slukkes), forlades position P.

Gearvælgeren bør kun sættes i position D eller R , når vognen holder stille, med foden på bremsepedalen og speederpedalen løftet.

Normal kørsel

Sæt gearvælgeren 1 i position D.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren. Gearskiftet sker af sig selv, i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet ”den automatiske transmission” tager hensyn til vognens belastning, vejbanens tilstand, og den valgte køremåde.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrykket skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

Træd speederpedalen hurtigt helt i bund (ud over det stramme punkt).

Herved opnås et skift til det mest optimale gear, afhængig af motorens øjeblikkelige ydelse.

Kørsel med manuel betjening

Med gearvælgeren i position D bevæges den mod venstre til position M. Ved gentagne tryk på gearvælgeren eller på de de små plader kan man gå over til manuelt gearskifte:

- For at skifte til lavere gear, trykkes gearvælgeren let fremad.

- For at skifte til højere gear trykkes gearvælgeren bagud.

Det pågældende gear vises på instrumentbrættet.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold, der f.eks. medfører beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem ESC ESC osv., kan det automatiske system skifte gear automatisk. Endvidere kan den automatiske transmission for at undgå fejlmanøvrer nægte at udføre et gearskifte; i dette tilfælde vil angivelsen af valgt gear blinke i nogle sekunder for at advisere herom.

Særlige kørselsforhold

Såfremt vejens stigninger og sving ikke gør det muligt at køre med automatisk skifte (ved f.eks. bjergkørsel), tilrådes det at anvende manuel betjening. Herved undgås hyppige automatiske skift under kørsel på stigninger, og der opnås en motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel nedad.

Ved stop på stigninger må foden ikke være på speederen.

Risiko for overophedning af automatgearkassen.

Standsning og parkering

Når vognen er standset, holdes foden på bremsepedalen, og gearvælgeren bringes i position P: gearkassen står da i frigear, og hjulene blokeres mekanisk gennem transmissionen.

Træk håndbremsen, eller sørg for, afhængigt af køretøjet, at den elektroniske parkeringsbremse er trukket.

Positionen P må kun indkobles, når køretøjet holder stille.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (eks. deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Af sikkerhedsgrunde, sluk aldring for tændingen førend at bilen står helt stille.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

Funktionsfejl

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. Gearkasse” vises på instrumentbrættet under kørslen, er det et tegn på en fejl. Kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted;

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal køretøjet stoppes så hurtigt som muligt, så gearkassen kan køle af, indtil meddelelsen forsvinder;

- Fejlsøgning på et køretøj med en automatisk transmission BUGSERING: Starthjælp.

Når den er aktiveret, skal man træde på bremsepedalen, hvis gearvælgeren er blokeret i P. Det er muligt at frigøre gearvælgeren manuelt. For at gøre dette skal du frigøre gearvælgerens sokkelbeskyttelse, derefter føre et værktøj (en stiv stang) ind i mellemrummet 4 og samtidig trykke på knappen 2 for at låse gearvælgeren op.

Henvend dig dog snarest til et autoriseret værksted.