SÆRLIGE FUNKTIONER FOR DIESELVERSIONER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omdrejningstal, dieselmotor

Dieselmotorerne er udstyret med et indsprøjtningssystem, der forhindrer, at det maksimale omdrejningstal overskrides, uanset hvilket gear der anvendes.

Hvis meddelelsen ”Tjek antifor- ureningssystem” vises sammen med kontrollamperne Ä og ©, bør du hurtigst muligt kontakte en autoriseret forhandler.

Under kørsel, afhængigt af brændstofkvaliteten, kan der i visse tilfælde afgives hvid røg fra udstødningssystemet.

Årsagen hertil er den automatiske rensning af partikelfilteret, hvilket er uden betydning for vognens opførsel.

Løbet tør for brændstof

Når tanken er blevet fyldt efter en komplet dræning af brændstof, skal brændstofsystemet spædes med brændstof igen: BRÆNDSTOFTANK Før motoren genstartes.

Etiket til uigennemsigtighed af motorrøg

Du kan finde oplysningerne 1 på den mærkat, A der sidder fast i motorrummet eller, afhængigt af køretøjet, på køretøjets identifikationsplade VOGNENS IDENTIFIKATIONSPLADER.

1 Dieseludstødningsemission.

Forholdsregler ved vinterkørsel

Undgå vanskeligheder i frostvejr:

- Sørg for, at batteriet altid er godt opladet;

- sørg for, at der altid er tilstrækkeligt brændstof i tanken, således at der ikke dannes kondensvand i bunden af tanken.

Parker ikke og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med et varmt udstødningssystem.

Partikelfilter

Partikelfilteret anvendes til behandling af udstødningsgasser fra dieselmotorer.

Afhængigt af køretøjet indikerer kontrollampen på instrumentbrættet, at filteret tilstoppes og kræver rensning.

For at gøre dette skal du, når kontrollampen vises, fortsætte med at køre i overensstemmelse med trafikforholdene og overholde hastighedsgrænsen, indtil kontrollampen slukkes. Lad ikke motorens hastighed falde til under 2000 omdr./min., hvis det er muligt.

Kontrollampen slukker efter 10 til 20 minutter. DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER.

Visning af på instrumentbrættet kan være ledsaget af en forøgelse af motorens hastighed og funktion af kølesystemet for at rengøre partikelfilteret.

Bemærk: kontrollampen kan dukke op igen, hvis kørselsforholdene ikke er helt overholdt med hensyn til rengøring af filteret. Hvis køretøjet er standset, eller hvis motorhastigheden falder til under 2.000 omdr./min., før kontrollampen slukkes, kan det være nødvendigt at gentage rensningen.

Hvis filteret bliver mættet, tændes kontrollampen © og afhængigt af køretøjet kontrollampen på instrumentbrættet ledsaget af meddelelsen ”Tjek indsprøjtning”. I dette tilfælde skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Hvis kontrollampen ® og afhængigt af køretøjet kontrollampen tændes ledsaget af meddelelsen ”Motorfejl fare”, skal køretøjet stoppes, motoren slukkes, og du skal kontakte en godkendt forhandler.

For at lette regenerering af partikelfilteret skal du køre en længere strækning (mindst 20 minutter) på hovedveje for hver 200 km.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted.