VOGNENS IDENTIFIKATIONSPLADER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oplysningerne anført på fabrikationspladen bør oplyses i alle breve eller bestillinger.

Tilstedeværelse og placering af oplysningerne afhænger af køretøjet.

Fabrikationsplade  A

1 Navn på fabrikanten.

2 Fællesskabsdesignnummer eller godkendelsesnummer.

3 Identifikationsnummer.

Afhængigt af modellen gengives disse oplysninger med markeringen B.

4 MMAC (Tilladt totalvægt for trækkende køretøj).

5 MTR (Maksimal totalvægt for vogntog: Køretøj med anhænger).

6 MMTA (Maksimal tilladt totalvægt) foraksel.

7 MMTA bagaksel.

8 Reserveret til partner- eller andre data.

9 Dieseludstødningsemission.

Afhængigt af køretøjet er disse oplysninger ikke angivet på fabrikspladen, men på etiketten for uigennemsigtighed af motorrøg SÆRLIGE FUNKTIONER FOR DIESELVERSIONER.

10 Lakreference (farvekode).