Tilbage til listen

ADVARSEL VED UDKØRSEL FRA PARKERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra de radarer, der er installeret på hver side af bagkofangeren (område A), advarer systemet føreren, når et andet køretøj vises i registreringsområdet B.

Funktionen aktiveres, hvis:

- køretøjet er sat i bakgear;

og

- køretøjet holder stille eller kører ved lav hastighed.

Særlig funktion

Kontrollér, at radarområdet A ikke er tildækket (mærkater, mudder, sne osv.).

Hvis en radar er tildækket, vises meddelelsen ”Side radar Uden udsyn” på instrumentpanelet. Rens det område, hvor sensorerne er placeret.

Systemets registreringsfunktion afhænger af køretøjets omgivelser (statiske genstande osv.), kofangerens tilstand osv.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering/deaktivering fra multimedieskærmen 1

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Vælg ”ON” eller ”OFF”.

Funktionsprincip

Funktionen advarer dig, hvis et køretøj befinder sig i området B og nærmer sig dit køretøj.

2 indikatoren vises på sidespejlene 3 i begge sider.

Bemærk: Rengør jævnligt sidespejlene 3, så indikatorlysene 2 er synlige.

4-indikatorerne på multimedieskærmen viser dig, i hvilken side køretøjet, der nærmer sig, er registreret.

Bemærk: Rengør regelmæssigt kameraet, så det ikke er tildækket.

Kontrollamperne 2 og 4 ledsages af et lydsignal, når køretøjet er i bakgear.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen ”Sideradar Kontrolleres” på instrumentpanelet. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

På grund af tilstedeværelsen af sensorer bag kofangeren anbefaler vi at overlade enhver handling på kofangeren (reparation, udskiftning, lakering osv.) til en kvalificeret fagmand.

Begrænsning af systemets funktion

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Små genstande, der bevæger sig hen mod køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- Radarområdet A er blevet beskadiget (bagkofanger);

- Køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som systemet ikke kan genkende.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radarernes position ændres, hvilket påvirker funktionen. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor radarerne sidder (reparationer, udskiftninger, karrosseriarbejde osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- Radarområdet A er blevet beskadiget (bagkofanger);

- Køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som systemet ikke kan genkende.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- et komplekst miljø (parkeringskælder, stålkonstruktioner osv.);

- dårlige vejrforhold (sne, stærk regn, hagl, isslag osv.);

Begrænsning af systemets funktion

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Små genstande, der bevæger sig hen mod køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.