Tilbage til listen

ALARM OM BLIND VINKEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved at bruge oplysninger fra sensorerne monteret på begge sider af bagkofangeren (område C) advarer funktionen føreren:

- når et andet køretøj vises i registreringsområdet A;

og/eller

- når der er risiko for kollision med et køretøj i området B, som kører hurtigere end dig.

Funktionen advarer dig, når køretøjet kører med en hastighed over ca. 15 km/t.

Særlig funktion

Kontrollér, at radarområdet C ikke er tildækket (mærkater, mudder, sne osv.).

Hvis en radar er tildækket, vises meddelelsen ”Side radar Uden udsyn” på instrumentpanelet. Rens det område, hvor sensorerne er placeret.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering/deaktivering

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 1

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Vælg ”ON” eller ”OFF”.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”;

- Tryk på betjeningsenheden 3 eller 4 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 5 OK;

- tryk på betjeningsenheden 3 eller 4 gentagne gange for at nå frem til menuen ”KØREAASISTENT”. Tryk på kontakten 5 OK;

- tryk på betjeningsenheden 3 eller 4 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Død-vinkel-alarm”, og tryk på 5 OK;

- Tryk igen på kontakten 5 OK for at aktivere eller deaktivere funktionen:

= funktion aktiveret

< funktion deaktiveret

Systemets registreringskapacitet følger en standardmæssig vejbredde. Når du kører i en snæver vejbane, kan funktionen advare dig, når et køretøj registreres længere væk end den nærmeste vejbane.

Indikator 6

Indikatoren 6 befinder sig på begge sidespejle 7.

Bemærk: Rengør jævnligt sidespejlene 7, så indikatorlysene 6 er synlige.

Funktionsprincip

Funktionen advarer dig, når dit køretøjs hastighed overstiger ca. 15 km/t:

- når et andet køretøj befinder sig i området for den blinde vinkel A og bevæger sig i samme retning som dit køretøj;

- Når et køretøj nærmer sig hurtigt bagfra i en tilstødende bane inden for registreringsområdet B.

Hvis du overhaler et andet køretøj, vil indikatoren 6 kun tændes, hvis køretøjet forbliver i en længere periode i køretøjets blinde vinkel A.

Funktionen meddeler ikke føreren, hvis de andre køretøjer ikke er i bevægelse.

Display D

Første advarsel: Retningsindikator ikke aktiveret6-advarselslampen indikerer, at der er registreret et køretøj i den blinde vinkel, og/eller at et køretøj hurtigt nærmer sig bagfra i en tilstødende bane.

Display E

Retningsindikator aktiveret6-advarselslampen blinker, når funktionen registrerer et køretøj i advarselsområdet for blinde vinkler, og/eller et køretøj nærmer sig hurtigt bagfra på den side, hvor du vil dreje rettet mod. Hvis du deaktiverer indikatoren for servostyring, skifter den til første advarsel (visning D).

Når motoren startes, anvender systemet den sidste status, der blev gemt, før tændingen blev afbrudt (der henvises til de foregående sider).

Betingelser for manglende funktion

- Ved kørsel på en vej med skarpe sving;

- I bakgear.

Hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som genkendes af systemet, informerer meddelelsen ”Trailer: blind vinkel fra”, der vises på instrumentpanelet, dig om, at funktionen ikke er i brug. For valg af tilbehør beregnet til din vogn tilrådes det at rette henvendelse til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen ”Sideradar Kontrolleres” på instrumentpanelet. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

På grund af tilstedeværelsen af sensorer bag kofangeren anbefaler vi at overlade enhver handling på kofangeren (reparation, udskiftning, lakering osv.) til en kvalificeret fagmand.

- Systemets registreringskapacitet følger en standardmæssig vejbredde. Hvis du kører på en bred vej, kan systemet ikke registrere et køretøj i den blinde vinkel.

- Hvis systemet udsættes for stærke elektromagnetiske bølger (under højspændingsledninger) eller meget dårlige vejrforhold (kraftig regn, sne osv.), kan det være midlertidigt ude af drift. Vær altid opmærksom på kørselsbetingelserne.

Der er risiko for uheld.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan radarens retning blive forskubbet og dens vil funktion vil blive forringet. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor radarerne sidder (reparationer, udskiftninger osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- Komplekse omgivelser (metalbroer, tunneller, veje med barrierer ved kanten osv.);

- dårlige klimatiske forhold (sne, hagl, isslag osv.).

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Begrænsning af systemets funktion

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Små genstande, der bevæger sig tæt på køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.

- Når der køres ind i et sving, kan radarerne midlertidigt ophøre med at registrere køretøjer i tilstødende vejbaner.

- Funktionen kan advare dig sent, når to andre køretøjer nærmer sig bagfra, ved siden af hinanden i de tilstødende baner (kørsel på en 3-sporet vej) og ved en meget højere hastighed end dit eget køretøj.

- Systemet giver muligvis ikke en advarsel, når de andre køretøjer kører med en hastighed, der afviger meget fra din egen.

- Hvis køretøjet overhales af et langt køretøj (f.eks. en lastbil, der overhaler med nogenlunde samme hastighed som køretøjet), vil systemet muligvis afbryde advarslen, inden manøvren er færdig.

- Køretøjet befinder sig på en snoet vej.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- Radarområdet er blevet beskadiget (bagkofanger);

- Køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som systemet ikke kan genkende.