Tilbage til listen

ASSISTANCE TIL MOTORVEJE OG TRAFIKPROPPER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assistance til motorveje og trafikpropper er et hjælpesystem, der er beregnet til brug på lange ture på motorveje, hvor trafikken flyder, eller i trafikpropper.

Afhængigt af køretøjet omfatter dette system funktionen ”Stop and GoAutomatisk fartpilotAUTOMATISK FARTPILOT og funktionen ”Vognbanecentrering”.

Når disse to funktioner aktiveres samtidigt, tillader systemet, at føreren kan:

- opretholde køretøjets hastighed baseret på en tidligere gemt hastighed;

- indstille afstanden mellem dette køretøj og køretøjet foran;

- dirigere køretøjet til midten af vognbanen.

Vigtigt: Du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne og dine hænder på rattet for at være forberedt på en hvilken som helst situation.

Stop and Go Fartpilotfunktionen”

Baseret på oplysninger fra en radar eller et kamera giver Stop and Go -funktionen for den automatiske fartpilot mulighed for at opretholde en bestemt hastighed, kaldet fartpilothastigheden, mens der holdes en sikker afstand til køretøjet foran dig i samme vejbane.

Hvis køretøjet foran stopper op, kan Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot bremse dit køretøj fuldt op, før du kører videre.

Systemet styrer acceleration og opbremsning af dit køretøj ved hjælp af motor og bremsesystem.

”Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot” kan aktiveres fra 0 km/t til 170 km/t afhængigt af forholdene på vejbanen (trafik, vejr osv.).

Den repræsenteres af følgende symbol AUTOMATISK FARTPILOT.

Bemærkning:

- føreren skal overholde den maksimalt tilladte hastighed og sikkerhedsafstandene i det land, han kører i;

- den automatiske Stop and Go fartpilot kan bremse køretøjet med op til en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.

Stop and Go -funktionen for den automatiske fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

Funktionen ”Vognbanecentrering”

Ved hjælp af oplysninger fra et kamera manipulerer funktionen ”Vognbanecentrering” styringssystemet til at føre køretøjet til midten af vognbanen. Denne funktion er kun tilgængelig, mens funktionen Stop and Go -fartpilot er aktiveret. AUTOMATISK FARTPILOT.

Hvis betingelserne tillader det, er funktionen tilgængelig mellem:

- Cirka 0 km/t og 160 km/t med et køretøj foran,

eller

- 60 km/t, 160 km/t, uden et køretøj foran.

Funktionen ”Vognbanecentrering” er en komfortfunktion. Det repræsenteres af følgende symbol .

Bemærk: I tilfælde af et skarpt sving er funktionens laterale opretholdelseskapacitet begrænset og kræver, at føreren omgående selv overtager rattet.

Ekstra oplysninger

Afhængigt af køretøjet kan funktionen ”Assistance til motorveje og trafikpropper” bruges sammen med andre funktioner til kørselshjælp.

Bemærk, at:

- aktivering af hastighedsbegrænseren forårsager deaktivering af systemet;

- systemet ikke kan aktiveres, når funktionen ”Parkeringshjælp” er aktiveret

- aktivering af funktionen ”Vognbanecentrering” fører til suspendering af ”Advarsel om vognbaneskift” eller ”Sporassistent”, hvis disse er blevet aktiveret. De genaktiveres, når føreren beslutter at stoppe funktionen ”Vognbanecentrering”.

Computer 1

Modtager oplysninger fra radaren og kameraet for at bestemme køretøjets bane og hastighed (acceleration eller bremsning). Blandt andet styrer den aktivering/deaktivering af systemet (døråbning osv.).

Kamera 2

Registrerer markeringer på jorden og positionen af køretøjer i de forskellige vognbaner. Det supplerer de oplysninger, der overføres af 6-radaren.

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne osv.).

Elektronisk parkeringsbremse 3

Holder køretøjet standset under bestemte forhold.

Servostyring 4

Styrer forhjulene for at assistere køretøjets bane ifølge de oplysninger, der overføres af 1-computeren. Det gør det også muligt at registrere førerens hænder på rattet.

Motorcomputer 5

Den styrer og dirigerer motoren til at udføre den ønskede acceleration.

Radar 6

Beregner afstanden mellem dit køretøj og køretøjet foran.

Systemets maksimale rækkevidde er ca. 150 meter. Den kan variere afhængigt af vejforholdene (terrænhøjde, vejrforhold osv.).

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Aktiv styring af køretøjet 7

Dette system giver oplysninger om køretøjets dynamik til computeren 1 (hastighed, tværacceleration osv.) og indvirker på bremsesystemet for at kontrollere nedbremsning og holde køretøjet standset.

Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

Betjeninger

8 Indstillinger for sikkerhedsafstand

9 Indstil aktive funktioner til standby (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

10 Automatisk fartpilot, stop/start-hovedkontakt .

11 ”Vognbanecentreringsfunktion”, kontakt til deaktivering/aktivering .

12 Kontakt til aktivering, programmering og nedsættelse af fartpilothastigheden (SET/-).

13 Kontakt til at aktivere og øge fartpilotens hastighed eller for at hente en gemt fartpilothastighed (RES/+).

Display på instrumentbrættet

14 Kontrollampe for ”Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot” .

15 ”Vognbanecentreringsfunktion”, kontrollampe .

16 Forankørende køretøj.

17 Venstre og højre linjeindikatorer

18 Gemt sikker afstand

19 Gemt fartpilothastighed.

20 Kontrollampe for registrering af hænder på rattet .

Rat 21

Føreren skal altid holde hænderne på rattet. Hvis der anvendes for stor kraft, når der drejes på rattet, sættes ”vognbanecentreringsfunktionen” på standby, så føreren kan genvinde kontrollen over køretøjet.

Under visse forhold (skarpe sving osv.) kan der udløses en vibration på rattet for at advare føreren om, at genvinde kontrol over køretøjet.

Hvis føreren ikke håndterer rattet (der ikke registreres hænder), deaktiveres funktionen ”Vognbanecentrering” efter flere advarsler.

Øvre display 22

For køretøjer, der udstyret hermed, vises nogle oplysninger på det øvre display.

Aktivering af ”vognbanecentreringsfunktionen”

Når Stop and Go -fartpiloten er aktiveret AUTOMATISK FARTPILOT, tryk på knappen 11 for at aktivere ”vognbanecentreringsfunktionen”.

Meddelelsen ”Bane centrering Aktiveret” og symbolet og advarselslampen 15 vises i instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen er aktiveret.

Bemærk: du skal holde hænderne på rattet, når du bruger ”vognbanecentreringsfunktionen”. Symbolet vises for at bekræfte, at funktionen er aktiveret.

Advarselslampen 15 lyser grønt, og venstre og højre linjeindikatorer 17 vises i instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen er aktiveret, og dit køretøj dirigeres til midten af vognbanen.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen 11, når den automatiske fartpilot Stop and Go ikke er aktiveret, vises meddelelsen ”Aktiver først ACC” på instrumentbrættet.

”Vognbanecentreringsfunktion” på standby

”Vognbanecentreringsfunktionen” sættes automatisk på standby, når:

- den automatiske fartpilot Stop and Go sættes på standby AUTOMATISK FARTPILOT;

- systemet registrerer ikke længere linjerne, eller der registreres kun én linje i din vognbane;

- vejbanen er for smal eller for bred;

- Systemet registrerer ingen hænder på rattet;

- svinget er for skarpt;

- køretøjets hastighed er højere end ca. 160 km/t;

- køretøjets hastighed er lavere end ca. 60 km/t, og der er ikke noget forankørende køretøj;

- køretøjet rører eller overtræder en linje;

- systemet afbrydes midlertidigt (f.eks.: kamera tildækket af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Visse handlinger, der udføres af føreren, vil også afbryde ”vognbanecentreringsfunktionen”:

- Aktivering af indikatorerne;

- Der anvendes for meget kraft ved håndtering af rattet.

Standby af funktionen bekræftes ved, at advarselslampen 15 og venstre og højre linjeindikatorer 17 i instrumentpanelet vises i gråt.

Når betingelserne er opfyldt, dirigerer funktionen igen køretøjet til midten af vognbanen. Advarselslampen 15 og venstre og højre linjeindikatorer 17 vises med grønt i instrumentpanelet.

Vigtigt: Du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne og dine hænder på rattet for at være forberedt på en hvilken som helst situation.

Du kan når som helst påvirke køretøjets bane ved at dreje rattet.

Alarm for ”Hænder på rat”

Når ”vognbanecentreringsfunktionen” ikke længere registrerer dine hænder på rattet, vil flere advarselsniveauer blive udløst:

- efter 15 sekunder vises meddelelsen ”Hold hænder på rattet” i gult på instrumentbrættet 23;

- efter ca. 30 sekunder vises meddelelsen ”Hold hænder på rattet” på instrumentbrættet 23, og kontrollampen 20 lyser rødt ledsaget af et lydsignal, der gradvist bliver højere;

- efter ca. 45 sekunder skifter lydkilderne til standby, lydsignalet høres konstant, kontrollampen 20 slukkes, og meddelelsen ”Bane centrering deaktiveret” lyser rødt på instrumentbrættet 23: funktionen ”Vognbanecentrering” er deaktiveret.

Bemærk: i nogle situationer kan ”vognbanecentreringsfunktionen” ikke længere registrere dine hænder på rattet og kan derfor afgive et signal:

- Køretøjet bevæger sig langs en lang, lige vejbane, og førerens hænder bevæger sig ikke på rattet;

- Føreren holder meget let på rattet;

-...

Hvis funktionen for vognbanecentrering” deaktiveres, fordi førerens hænder ikke registreres på rattet, vil kontrolfunktionen for Stop and Go-fartpilot fortsat fungere.

På de første to alarmniveauer, hvor systemet igen registrerer tilstedeværelsen af førerens hænder på rattet, stopper systemet advarslerne. Funktionen fortsætter med at lede køretøjet til midten af vognbanen.

Hvis der er tale om et skarpt sving

Hvis der er tale om et skarpt sving, vil funktionen til sidegående opretholdelse - afhængigt af køretøjets hastighed - være begrænset og kræve, at føreren øjeblikkelig skal overtage rattet, så funktionen kan fortsætte med at holde køretøjet i midten af vognbanen.

Hvis føreren ikke griber ind, udløser funktionen vibrationer i rattet for at signalere, at køretøjet er ved at køre hen over en linje, og at føreren øjeblikkeligt skal handle.

Kontrollampen 15 og venstre eller højre linjeindikatorer 17 vises i rødt i instrumentpanelet.

Hvis køretøjet overskrider en linje helt og bevæger sig ud af vognbanen, sættes ”vognbanecentreringsfunktionen” på standby. Standby af funktionen bekræftes ved, at advarselslampen 15 og venstre og højre linjeindikatorer 17 i instrumentpanelet vises i gråt.

Deaktivering af ”vognbanecentreringsfunktionen”

”Vognbanecentreringsfunktionen” deaktiveres, når:

- du trykker på kontakten 11. Funktionens deaktivering bekræftes ved, at meddelelsen ”Bane centrering deaktiveret” vises på instrumentbrættet;

Bemærk: Når du trykker på kontakten 11, deaktiveres funktionen for ”Vognbanecentrering”, men den påvirker ikke funktionen af Stop and Go-fartpiloten.

- den automatiske fartpilot Stop and Go er deaktiveret AUTOMATISK FARTPILOT;

Bemærk: Når der trykkes på knappen 10 én gang, deaktiveres både ”Stop and Go-funktionen for automatisk fartpilot” og ”Vognbanecentreringsfunktionen”.

- Systemet registrerer ikke længere førerens hænder på rattet i en periode på over ca. 45 sekunder.

Advarselslampen 15 og venstre og højre linjeindikatorerne 17 forsvinder fra instrumentpanelet.

Midlertidig utilgængelighed

Radaren er i stand til at registrere køretøjer foran dit køretøj. Systemet kan ikke fungere korrekt, hvis radarens registreringsområde er tildækket, eller hvis signalet er afbrudt.

Hvis radarens registreringsområde blokeres, eller radarsignalet afbrydes, vises meddelelsen ”Front radar Uden udsyn” på instrumentbrættet, og ”Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot” afbrydes.

Den grønne advarselslampe forsvinder for at bekræfte, at funktionen er blevet deaktiveret automatisk.

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hæmme funktionen, f.eks.:

- tørre zoner, tunneller, lange broer eller moderat benyttede veje uden færdselsstriber, uden skilte eller træer i nærheden;

- en militær- eller lufthavnszone.

Du skal forlade disse områder, for at funktionen kan fungere.

I alle tilfælde skal du kontakte en autoriseret forhandler, hvis meddelelsen ikke slettes, efter motoren er genstartet.

Funktionsfejl

Hvis der registreres en funktionsfejl i vognbanefunktionen, vises meddelelsen ”Bane centrering kontrolleres” på instrumentbrættet, og funktionen deaktiveres.

Kontrolfunktionen Stop and Go -fartpilot er fortsat aktiveret.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Hvis der registreres en funktionsfejl ”Stop and Go-funktionen for automatisk fartpilot”, vises meddelelsen ”Tjek cruise control” på instrumentbrættet, og både ”Stop and Go-funktionen for automatisk fartpilot” og ”Vognbanecentrering” afbrydes.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Hvis der registreres en funktionsfejl på en eller flere komponenter i systemet ”Assistance til motorveje og trafikpropper”, tændes kontrollampen © på instrumentbrættet og, afhængigt af fejlens art, meddelelsen:

- Kontroller frontkamera

- ”Frontradar Kontrolleres”;

- ”Kamera/Radar Kontrolleres”;

- Tjek bil

De to funktioner ”Stop and Go automatisk fartpilot” og ”Vognbanecentrering” afbrydes.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Funktionen ”Assistance til motorveje og trafikpropper” er en ekstra kørselshjælp. Dette system kan ikke erstatte føreren.

Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for overholdelse af hastighedsbegrænsninger, at holde en sikker afstand og være årvågen (føreren skal altid være klar til at bremse op).

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet. Føreren skal altid tilpasse sin køreretning og hastighed afhængigt af omgivelserne og trafikforholdene.

”Motorvej og trafikassistent” bruger den ”Stop and Go automatiske fartpilot” og funktionen ”Vognbanecentrering”. Den må kun anvendes på en motorvej eller vejbane med flere spor (adskilt af en barriere).

Den må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på snoede eller glatte vejbaner (isslag, akvaplaning, grusveje) eller i dårligt vejr (tåge, regn, sidevind osv.).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Funktionen ”Assistance til motorveje og trafikpropper” er en ekstra kørselshjælp. Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene og være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Føreren skal altid tilpasse sin køreretning og hastighed afhængigt af omgivelserne og kørselsforholdene, uanset indikationer fra systemet.

Med undtagelse af strækninger, der er afgrænsede, genkendes trafikindikatorerne (trafiklys, skilte, fodgængerovergange osv.) ikke af systemet. De udløser ikke nogen advarsler eller reaktioner fra systemet.

”Assistance til motorveje og trafikpropper” bruger den Stop and Go automatiske fartpilot og funktionen Vognbanecentrering. Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Funktionen Assistance til motorveje og trafikpropper må kun bruges på motorveje eller flersporede veje adskilt af en barriere.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver systemet, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i nærheden af radaren og/eller kameraet (udskiftninger, reparationer, forrudeændringer, lakering osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Deaktivering af systemet

Du skal deaktivere systemet, hvis;

- køretøjet befinder sig på en vej med mange sving;

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- køretøjet køres med et reservehjul;

- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn;

- køretøjet køres i en tunnel eller i nærheden af en metalkonstruktioner;

- køretøjet ankommer til et betalingsanlæg, et område med vejarbejde eller en smal vejbane;

- køretøjet køres op eller ned ad en meget stejl skråning;

- synligheden er dårlig (skarp sol, tåge osv.);

- vejrforholdene er dårlige (regn, sne, sidevind, osv.);

- køretøjet køres på en glat vejbane (regn, sne, grus osv.);

- kameraets område er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt på forruden);

- forruden er revnet eller forvrænget;

- radarområdet er blevet beskadiget (stød osv.);

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne, såsom:

- tildækning af forruden eller radarområdet (af snavs, is, sne, kondens osv.) Kontrollér regelmæssigt renheden og tilstanden af forruden, forrudeviskerbladene og den forreste kofanger.

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, stærk regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- dårlig kontrast mellem køretøjet foran og det omkringliggende område, f.eks. hvidt køretøj i sneområde e.l.

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- snæver, snoet eller bakket vej (skarpe sving osv.)

- tjærelinjerne registreret som en linje af systemet;

- indsnævring/udvidelse af vejbaner

- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer osv.)

- flere markeringer på vejen (område med vejarbejde, frakørselsveje med forbindelse til tilstødende motorveje, vejkant osv.)

- et langsommere køretøj med en betydelig hastighedsforskel

- brug af måtter, der ikke passer til køretøjet. I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden. Risiko for at pedalerne sætter sig fast.

I disse tilfælde kan systemet fejlagtigt gribe ind.

- Risiko for utilsigtet opbremsning eller acceleration.

- Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Mange uforudsete situationer kan påvirke systemets funktion. Visse genstande eller køretøjer, der kan optræde i kameraets eller radarens registreringsområde, kan fortolkes forkert af systemet, hvilket muligvis kan medføre uhensigtsmæssig acceleration eller opbremsning.

Du bør altid være opmærksom på pludseligt opstående hændelser, som kan forekomme under kørslen. Hold altid køretøjet under kontrol ved at holde fødderne i nærheden af pedalerne og hænderne på rattet, så du er klar til at handle i enhver situation.