Tilbage til listen

AUTOMATISK AIRCONDITIONANLÆG: Knap B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

(afhængigt af køretøjet)

1 Regulering af lufttemperatur i førersiden.

2 Betjening til aktivering af aircondition.

3 Funktionen ”klart udsyn”.

4 Regulering af ventilationshastigheden.

5 Fordeling af luften i kabinen.

6 Kvalitet af udeluft.

7 SYNC Funktionen ”Synkronisering”.

8 Regulering af lufttemperatur i passagersiden.

9  Luftrecirkulation.

10FAST” den automatiske funktion.

11  ”AUTO” den automatiske funktion.

12SOFT” den automatiske funktion.

13 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

Denne funktion indeholder tre valgbare programmer:

AUTO : optimerer opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på knappen 11.

SOFT: når op på det ønskede komfortniveau på en mere rolig og støjsvag måde. Tryk på knappen 12.

FAST: øger luftstrømmen i kabinen. Denne indstilling anbefales især til at optimere komforten på bagsædet. Tryk på knappen 10.

Enhver handling på en anden knap end knappen AUTO udløser deaktivering af automatisk tilstand.

Regulering af blæsermotoren

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan altid justere ventilationshastigheden ved at dreje på betjeningen 4 for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

Regulering af lufttemperaturen

Drej knappen 1 eller knappen 8 til den ønskede temperatur.

Jo længere knappen drejes mod højre, desto mere øges temperaturen.

SYNC -funktion

Tryk på 7 knappen for at aktivere den ensartede indstilling af kabinen. Lyset i knappen 7 lyser.

Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke på knappen 7 igen eller bruge knappen 8 og justere højre side separat fra venstre side.

Kontrollampen for knappen 7 slukkes.

Bemærk: Konfigurationen af klimaanlægget afhænger af den tilstand, der er valgt i menuen Multi-Sense MULTI-SENSE.

Funktionen ”klart udsyn”

Tryk på knappen 3, og den indbyggede kontrollampe tændes.

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Funktionen betyder, at det automatiske klimaanlæg og afrimning af bagruden går i gang.

Tryk på tasten 13 for at standse bagrudeafrimningsfunktionen, den indbyggede kontrollampe slukkes.

For at stoppe funktionen trykkes på tasten 3 eller 11.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Tryk på knappen 5 så mange gange som nødvendigt for at vælge luftfordelingstilstanden i kabinen. 5 vises for at angive den valgte fordelingstilstand.

W Luftstrømmen ledes derved til afdugningsdyserne ved forruden og afdugningsdyserne ved de forreste sideruder.

Luftstrømmen fordeles mellem alle afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved fødderne.

Hele luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, mod vognbunden foran og, afhængigt af modellen, passagerne på bagsædet i anden række.

Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Nogle taster råder over en funktionskontrollampe, der angiver funktionens tilstand.

Afrimning- afdugning af bagruden

Tryk på knappen 13, og den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver mulighed for hurtig afdugning eller afrimning af bagruden og afrimning af sidespejlene (i modeller, der er udstyret med funktionen).

For at stoppe funktionen trykkes igen på knappen 13. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på knappen 2 for at deaktivere aircondition. Den integrerede kontrollampen slukkes.

Airconditionfunktionen medfører øget brændstofforbrug; stands derfor funktionen, når du ikke længere har brug for den.

Køretøjer udstyret med ECO-funktion (kontakt 14 eller, afhængigt af køretøjet, fra multimedieskærmen): Når den er aktiveret, kan ECO-funktionen reducere ydelsen af den automatiske aircondition. GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL MULTI-SENSE.

Igangsætning af recirkulation af luften (isolering af kabinen)

Denne funktion styres automatisk, men du kan aktivere den manuelt. I dette tilfælde bekræftes igangsætningen ved tænding af kontrollampen, der er indbygget i 9-tasten.

Manuel anvendelse

Tryk på knappen 9, og den indbyggede kontrollampe tændes.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

Det tilrådes derfor at overgå til automatisk funktion ved påny at trykke på tasten 9, så snart recirkulation ikke længere er nødvendig.

Standsning af systemet

Drej betjeningen 4 på ”OFF” for at stoppe systemet. For at starte drejes betjeningen 4 igen for at justere ventilationshastigheden, eller tryk på tasten 11.

Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.