Tilbage til listen

AUTOMATISK AIRCONDITIONANLÆG: Knap C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

C-betjening.

5 og 11 Indstilling af den foreskrevne temperatur i venstre og højre side.

6 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

7 Luftfordeling i kabinen.

8 Funktionen ”Automatisk recirkulation”.

9 Luftrecirkulation.

10 Funktionen ”klart udsyn”.

12 og 18 Ventilationshastigheder.

13 SYNC Funktionen ”Synkronisering”.

14, 15 og 16 Automatiske tilstande.

17 Aircondition.

Blinklys

Følgende indikatorer vises på skærmen 3:

1 Aktiv tilstand, ventilationshastighed og luftluftfordeling i kabinen (midlertidig visning efter tryk på de tilknyttede knapper).

2 Udendørs lufttemperatur.

4 Lufttemperatur, venstre og højre.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

Denne funktion indeholder tre valgbare programmer:

AUTO: optimerer opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på knappen 15.

SOFT: når op på det ønskede komfortniveau på en mere rolig og støjsvag måde. Tryk på knappen 14.

FAST: øger luftstrømmen i kabinen. Denne indstilling anbefales især til at optimere komforten på bagsædet. Tryk på knappen 16.

Visse taster har en kontrollampe, som angiver funktionens tilstand.

Ændring af ventilatorens hastighed

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan stadig justere blæserhastigheden ved at trykke på knapperne 12 eller 18.

Indstilling af temperaturen

Der findes to typer indstillinger:

- uafhængig justering af kabinen;

- justering i tilstanden SYNC for at synkronisere indstillingerne for passageren og føreren.

Indstilling af kabinen

Tryk på kontakten 11.

SYNC -funktion

Tryk på knappen 13 at aktivere den. Advarselslampen 13 i kontakten lyser.

Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke på knappen 13 igen eller bruge knappen 5 og justere højre side separat fra venstre side.

Kontrollampen for knappen 13 slukkes.

Bemærk: Konfigurationen af klimaanlægget afhænger af den tilstand, der er valgt i menuen Multi-Sense MULTI-SENSE.

Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke på knappen 13 igen eller bruge knappen 5 og justere højre side separat fra venstre side.

Bemærk: Konfigurationen af klimaanlægget afhænger af den tilstand, der er valgt i menuen Multi-Sense MULTI-SENSE.

De værdier, der vises på displayet, er udtryk for det ønskede temperaturniveau.

Ved start af vognen hjælper det ingen ting at øge eller sænke den viste værdi for hurtigere at opnå et behageligt niveau i vognen. Systemet gør altid sit bedste for at udligne fald og stigning i temperaturen (blæseren starter ikke straks ved maksimal hastighed: den stiger efterhånden), men det kan tage fra et par sekunder til flere minutter.

Generelt bør ventilationsspjældene altid være åbne uanset temperaturforholdene, med mindre der opstår gener herved.

Funktionen ”klart udsyn”

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Den igangsætter automatisk airconditionanlægget og afrimning af bagruden samt, afhængigt af køretøjet, elektrisk afrimning af forrruden.

Tryk på knappen 10, og den indbyggede kontrollampe tændes.

Tryk på tasten 6 for at standse bagrudeafrimningsfunktionen, den indbyggede kontrollampe slukkes.

Tryk på kontakten 12 eller 18 for at ændre blæserhastigheden.

For at forlade indstillingen kan der trykkes på en af disse knapper:

- igen på knappen 10;

- en af knapperne 1415 eller 16.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på tasten 17 for at:

- aktiver aircondition (kontrollampen i området 1 lyser).

- deaktivere aircondition (kontrollampen i området 1 slukkes).

Standsning af systemet

Du kan deaktivere systemet ved t trykke på knappen 12 gentagne gange, indtil meddelelsen OFF vises i zonen 1.

Brug fortrinsvis et af de automatiske programmer AUTO, SOFT eller FAST.

Når automatisk tilstand er valgt (indikatorlys i knappen 1415 eller 16 er tændt), styres alle funktioner i klimaanlægget af systemet.

Du kan altid ændre systemets valg. Hvis dette vælges, slukkes indikatorlampen i knappen 1415 eller 16.

Du kan vende tilbage til automatisk tilstand ved at trykke på en af programmerne AUTO 15, SOFT 14 eller FAST 16.

Afrimning- afdugning af bagruden

Tryk på knappen 6, og den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver mulighed for hurtig afrimning af bagruden og af sidespejlene (for køretøjer, der er udstyret med funktionen).

For at stoppe funktionen trykkes igen på tasten 6. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Tryk på tasterne 7 for at vælge de søgte luftfordelinger (en kontrollampe vises i området 1):

W Luftstrømmen ledes først og fremmest til afdugningsdyserne ved forruden og sideruderne foran.

Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Luftrecirkulation

Denne funktion styres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt.

Bemærk:

- under recirkulering tages luften udelukkende fra kabinen og recirkuleres uden indtag af frisk luft udefra;

- Recirkulation isolerer kabinen fra den omgivende luft (f.eks. ved kørsel i forurenede områder...) og giver mulighed for hurtigere afkøling af temperaturen i kabinen.

Automatisk funktion

Tryk på tasten 8 (en kontrollampe vises i området 1).

Manuel anvendelse

Et tryk på knappen 9 giver mulighed for at gennemtvinge recirkulation af luften.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

Det tilrådes derfor at overgå til automatisk funktion ved påny at trykke på knappen 8 eller knappen 9, så snart recirkulation af luften ikke længere er nødvendig.

Hvis du vil forlade denne funktion, skal du trykke på knappen 8 eller 9 igen.

Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.