Tilbage til listen

BAGESTE NAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Position for anvendelse af midterste nakkestøtte A

Løft nakkestøtten op så højt som muligt for at benytte den i øverste position Kontroller herefter, at det er korrekt fastlåst.

Nakkestøtte til midtersæde B placering

Tryk på knappen 1, og tryk nakkestøtten helt i bund.

Anbring nakkestøtten i laveste position eller vippet frem til opbevaring: Anbring den ikke i denne position, hvis der sidder en passager på sædet, eller hvis barnestolen er monteret.

Afmontering af en nakkestøtte

Hæv nakkestøtten helt op og tryk derefter på knappen 1 og tag nakkestøtten af.

Montering af en nakkestøtte

Indfør stængerne i hullerne, tryk på knappen 1, og tryk nakkestøtten nedad. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet. Nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt.

Opbevaringsposition for nakkestøtterne i siden

Tryk på knappen 1 og, afhængigt af køretøjet:

- sænk nakkestøtten 2 helt (bevægelse A), eller

- sænk nakkestøtten 3, og vip den helt frem (bevægelse B).