Tilbage til listen

BAKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bakkameraet 1 er placeret på bagklappen.

Særlig funktion

Sørg for, at kameraet 1 ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som bilens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Funktionsprincip

Når der bakkes, viser kameraet et billede af området bag køretøjet på skærmen 2 sammen med en eller to profiler 3 og 4 (mobil og fast). Dette system anvendes først ved hjælp af en eller flere profiler (mobil til retningsstabilitet og fast til afstand). Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Fast profil 3

Den faste profil består af farveangivelser AB og C, der viser afstanden bag køretøjet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra køretøjet.

- B (gul) ca. 70 centimeter fra køretøjet.

- C (grøn) ca. 150 centimeter fra køretøjet.

Denne profil forbliver fast, og angiver bilens retningsstabilitet, hvis hjulene er på linje med bilen.

Mobil profil 4

Den er vist med blåt på multimedieskærmen 2. Den viser bilens retningsstabilitet iht. rattets position.

Aktivering, deaktivering af bakkameraet

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen via multimedieskærmen 2, se multimedie

vejledningen. Aktivér eller deaktivér bakkameraet, og godkend dit valg.

Du kan også indstille parametrene for kamerabilledet (lysstyrke, kontrast...).

Profilerne er en repræsentation, der er projiceret på et plant underlag. Disse oplysninger skal ignoreres, når de overlapper en lodret genstand eller en, der er anbragt på jorden.

Skærmen viser et spejlvendt billede som i et bakspejl.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformeret.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen…) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

Hvis bagagerummet er åbent eller ikke er lukket helt, vises beskeden ”Bagagerum åbent”, og kameravisningen forsvinder.