BUGSERING: Starthjælp

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Inden bugsering sættes køretøjet i frigear, ratstammen låses op, og parkeringsbremsen løsnes.

For køretøjer, der er udstyret med automatgear, skal man henvende sig til et autoriseret værksted, hvis det er umuligt at sætte gearstangen i position N.

Oplåsning af ratstammen

Indsæt nøglen i tændingslåsen, eller tryk på motorstartknappen i 2 sekunder med kortet på dig (afhængigt af køretøjet).

Sæt gearvælgeren i frigear (position N for køretøjer med automatgear).

Ratstammen oplåses, tilbehøret er strømforsynet: du kan bruge bilens belysning (blinklys, stoplys…). Når det er mørkt, skal lygterne være tændt.

Når bugseringen er afsluttet, skal der, afhængigt af køretøjet, trykkes to gange på motorstartknappen (risiko for afladning af batteriet).

Det er bydende nødvendigt at overholde de gældende bestemmelser angående bugsering. Hvis du kører det trækkende køretøj, må du ikke overskride den tilladte bugseringsvægt for dit køretøj. VÆGTE (KG).

Bugsering af en vogn med automatisk transmission

Køretøjet transporteres væk på en trailer eller bugseres med forhjulene løftet fri af vejbanen.

Undtagelsesvis kan køretøjet bugseres på alle fire hjul, men kun fremad og i frigear N, og forudsat at strækningen ikke er længere end 80 km, samt at den maksimale hastighed er 25 km/t..

Fjern ikke nøglen fra tændingskontakten eller efterlad kortet i køretøjet under bugsering (afhængigt af køretøjet).

Fare for låsning af ratstammen.

Hvis gearvælgeren er blokeret i position P, trykkes bremsepedalen ned; det er nu muligt at udløse gearvælgeren på følgende måde.

For at gøre det frigøres gearvælgerens sokkelbeskyttelse, før derefter et værktøj (en stiv stang) ind i revnen 1 og tryk samtidigt på knappen 2 for at låse gearstangen op.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Med motoren standset er der ingen servohjælpefunktion til styretøjet og bremsesystemet.

Brug kun bugseringspunkterne foran 3 og bagved 6

(aldrig drivakslen eller andre dele af køretøjet).

Bugseringspunkterne må kun anvendes til at trække vognen og aldrig til direkte eller indirekte at løfte vognen.

Adgang til bugseringspunkterne

Bugseringspunkt foran 3

Tryk på området A, og fasthold presset, mens du trækker i området B for at åbne lugen 4.

Bugseringspunkt bag 6

Tryk på området C, og fasthold presset, mens du trækker i området D for at åbne lugen 7.

Skru bugseringskrogen 5 helt i bund med hånden.

Brug kun 5 trækøjet VÆRKTØJ.

Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, da der er risiko for projektion ved opbremsning.

Sørg for, at trækøjet er fastboltet korrekt.

Risiko for at miste den genstand, der bugseres.

- Anvend en stiv trækstang.Hvis der anvendes træktov, skal vognen kunne bremse. De gældende lovbestemmelser herom skal overholdes.

- En vogn, der ikke er manøvredygtig, må ikke bugseres

- Undgå huggeri ved acceleration og opbremsning, da dette kan beskadige vognen.

- Under alle omstændigheder bør hastigheden under bugsering ikke overstige 50 km/t.