Tilbage til listen

VINDUESVISKERBLADE: udskiftning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Udskiftning af viskerblade på forrudeviskere 1

Med tændingen tilsluttet, og med motoren stoppet, sænkes vinduesviskernes kontaktarm fuldstændigt: de standser i en position væk fra motorhjelmen.

Løft viskerarmen 3, træk i tappen 2 (bevægelse A), og skub viskerbladet opad.

Montering

Lad viskerbladet glide ind på armen, indtil det låser sig fast. Kontrollér herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst. Bring viskerkontaktarmen til stoppositionen.

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- rengør jævnligt viskerbladene, forruden og bagruden med sæbevand;

- brug dem ikke, når forruden eller bagruden er tør;

- løsn dem fra bagruden, når de ikke har været i brug i lang tid.

- I frostvejr bør det kontrolleres, at viskerbladene ikke er frosset fast til ruderne (risiko for overophedning af viskermotoren).

- Kontroller jævnligt viskerbladenes tilstand.

De bør udskiftes, så snart deres effektivitet forringes: cirka én gang om året.

Under udskiftningen af viskerbladet, når dette er taget af, skal du passe på ikke at lade viskerarmen falde ind mod ruden, da ruden kan tage skade af det.

Viskerblad på bagrudevisker 4

Kontaktarmen i stopposition (deaktiveret):

- Løft viskerarmen 6;

- Drej viskerbladet 4 indtil det møder modstand (bevægelse C);

- Afhængig af modellen, trykkes på tappen 5, og derefter udtages viskerbladet ved at trække i det (bevægelse B).

Montering

Montering af viskerbladet foretages i modsat rækkefølge. Kontroller herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

Sørg for, at kontaktarmen er i stopposition (deaktiveret), før du skifter det bagerste vinduesviskerblad.

Risiko for kvæstelser.