Tilbage til listen

BAGSÆDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Manuel vipning af sæderyggene

Kontroller, at forsæderne er langt nok fremme.

Hæv nakkestøtterne i siden til øverste position, og sænk den midterste nakkestøtte helt i bund.

Afhængigt af modellen sættes sikkerhedsselen i seleføringen 2 for at undgå at beskadige den, eller den spændes i sin egen enhed. Det vil forhindre, at sikkerhedsselen bliver fanget, når sædet stilles tilbage til dets brugsposition. Under alle omstændigheder skal du kontrollere, at sikkerhedsselerne fungerer korrekt.

Træk i betjeningen 1, og sænk ryglænet A.

Genmontering af sædet foretages i modsat rækkefølge.

Klap ryglænet op, og klik det fast imod beslaget.

Bagsædeindretningen til to pladser med det lille ryglæn B nedfældet, blokerer for brug af midterpladsens fastgørelsesbeslag til sikkerhedsselen (umuligt at spænde sikkerhedsselen fast).

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage reguleringerne med vognen standset.

Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at det ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst.

Kontroller, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt.

Monter derefter nakkestøtterne igen.

For automatisk at slå sæderyggene ned (helt flad position)

(stationcar)

Fra bagagerummet skal du trække i betjeningen 3 for automatisk at låse bagsædets ryglæn op og opnå en flad bund.

Brugsbetingelser

- køretøjet holder stille

- bagklappen er åben

- bagsædeselerne er låst.

FUNKTIONSFEJL

Når alle brugsbetingelser er opfyldt, og du ikke kan slå sædet ned, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).