TÆNDINGSKONTAKT: vogn med nøgle

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tændingskontakt

LOCK-0position

Rattet låses ved at trække nøglen ud og dreje rattet, til låsen går i indgreb.

Rattet frigøres ved, at nøglen drejes, samtidig med at rattet bevæges let fra side til side.

ON" 2-position

Tændingen er tilsluttet.

Der kan bruges tilbehør (radio osv.).

START" 3-position

Hvis motoren ikke starter, skal nøglen drejes tilbage, inden starteren atter aktiveres. Slip nøglen, så snart motoren starter.

Bemærk: på modeller med dieselmotor kan der på grund af forvarmningen gå nogle sekunder mellem aktivering af nøglen og start af motoren.