Tilbage til listen

SERVOPARKERINGSBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assisteret funktion

Aktivering af parkeringsbremsen

Med standset køretøjet kan den elektroniske parkeringsbremse bruges til at immobilisere køretøjet:

- ved at trykke på motorens start/stop-knap 1 eller ved at dreje tændingsnøglen 2 til positionen ”ON 2;

eller

- Når førerens sikkerhedssele ikke er spændt;

eller

- når førerens dør er åben;

eller

- for køretøjer, der er udstyret med automatgear, og position P er valgt.

I alle andre tilfælde, for eksempel at motoren er gået i stå eller er i standby på grund af funktionen Stop and Start FUNKTIONEN STOP AND START, aktiveres servoparkeringsbremsen ikke automatisk. I så fald må den manuelle funktion anvendes.

På visse landespecifikke modeller er den assisterede bremsefunktion ikke aktiveret. Se afsnittet ”Manuel funktion”.

For at bekræfte, at den elektroniske parkeringsbremse er trukket, lyser meddelelsen ”Parkeringsbremse aktiveret” og kontrollampen } på instrumentpanelet og kontrollampen 4 på kontakten 3.

Når motoren er standset, slukker kontrollampen 4 få minutter efter aktivering af servoparkeringsbremsen, og kontrollampen } slukker, når bilen låses.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Dette visualiseres ved tænding af kontrollampen 4 på kontakten 3 og kontrollampen } på instrumentbrættet, indtil dørene er låst.

Assisteret funktion (fortsat)

Bemærk: I nogle situationer (elektronisk parkeringsbremsefejl, manuel frigørelse af parkeringsbremsen osv.) lyder et bip, og meddelelsen ”Aktiver parkeringsbremse” vises på instrumentpanelet for at advare dig om, at den elektroniske parkeringsbremse er frigjort.

- med motoren kørende: ved åbning af førerens dør;

- med motoren standset (f.eks. i tilfælde af motorblokering): ved åbning af en fordør.

I dette tilfælde trækkes og derefter slippes betjeningen 3 for at trække servoparkeringsbremsen.

Assisteret frigørelse af parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen er frigjort:

- Når køretøjet begynder at accelerere.

eller

- Hvis køretøjet er udstyret med en automatgearkasse, frigøres parkeringsbremsen, når gearkassen kommer ud af positionen ”Parkering”.

Manuel funktion

Du kan trække servoparkeringsbremsen manuelt.

Manuel aktivering af den elektroniske parkeringsbremse

Træk i kontakten 3: Kontrollampen 4 på kontakten og kontrollampen } på instrumentpanelet lyser op.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Dette visualiseres ved tænding af kontrollampen 4 på kontakten 3 og kontrollampen } på instrumentbrættet, indtil dørene er låst.

Manuel frigørelse af den elektroniske parkeringsbremse

Tryk på kontakten 1 uden at trykke på pedalerne eller dreje nøglen 2 til positionen ON 2 for at tilslutte tændingen. Tryk på bremsepedalen, og tryk derefter på kontakten 3: Indikatoren 4 på kontakten og indikatoren } på instrumentpanelet slukkes.

Punktvis stop

For at aktivere servoparkeringsbremsen manuelt (når der stoppes ved rødt eller med motoren kørende osv.): Træk og slip betjeningen 3.

Bremsevirkningen ophører automatisk, når vognen startes.

Særlige tilfælde

For parkering på hældende grund eller f.eks. med anhænger, trækkes i betjeningen 3 i nogle sekunder for at opnå den maksimale bremsning.

Ved parkering med løsnet parkeringsbremse (f.eks.ved risiko for frostvejr) foretages følgende:

- Sluk for motoren ved at trykke på motorens start/stop-knap 1, eller ved at dreje tændingsnøglen 2;

- Aktivér ethvert gear eller positionen P: De trækkende hjul låses mekanisk af drivakslen.

- Frigør den elektroniske parkeringsbremse manuelt.

Hvis bilens sikkerhedssele løsnes, før køretøjet er helt standset, skal du kontrollere, at parkeringsbremsen er korrekt trukket: Kontrollampen } på instrumentpanelet lyser for at bekræfte dette.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Hvis meddelelsen ”Elektrisk fejl FARE” eller ”Kontrollér batteri” vises, skal du aktivere den elektriske servoparkeringsbremse manuelt ved at trække i kontakten 2 (eller placere gearstangen i ”P” for modeller med automatgear), før motoren slukkes.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Forlad aldrig køretøjet uden at sætte gearvælgeren i position P og standse motoren. Når køretøjet holder stille med motoren kørende og i gear, kan køretøjet nemlig sætte sig i bevægelse.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Modeller med automatisk transmission

Når førerens dør er åben eller forkert lukket, og motoren kører, deaktiveres automatisk slækning af bremsen af sikkerhedshensyn (dette udelukker, at bilen kører selv uden fører). Meddelelsen ”Slip parkerings- bremsen manuelt” vises på instrumentbrættet, når føreren trykker på speederen.

Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdslen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.

Unormal funktion

- I tilfælde af fejl tændes kontrollampen © på instrumentbrættet fulgt af meddelelsen ”Tjek parkeringsbremse” og i visse tilfælde kontrollampen }.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- I tilfælde af fejl i servoparkeringsbremsen tændes kontrollampen ® fulgt af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”, et lydsignal og i nogle tilfælde af kontrollampen }.

Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene.

Det er bydende nødvendigt at parkere vognen med første gear i indgreb (manuel gearkasse) eller i positionen P (automatgear). Hvis hældningen er udpræget, bør der anbringes klodser ved hjulene.