Tilbage til listen

AUTOMATISK AIRCONDITIONANLÆG: Knap A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjeningspanel A

Se multimedievejledningen for at få adgang til de automatiske indstillinger af klimaanlægget fra multimedieskærmen 1.

Om køretøjet har de betjeninger, som er beskrevet herefter, afhænger af modellen.

2 Justering af venstre og højre programmeret temperatur.

3 Luftrecirkulation.

4 Reducer blæserhastigheden, indtil systemet slukker.

5 Øg blæserhastigheden.

61415 og 16 Automatiske tilstande.

7 Genvej til airconditionsiden.

8 SYNC Funktionen ”Synkronisering”.

9 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængigt af modellen, sidespejlene

10 Funktionen ”klart udsyn”.

11 Aircondition.

12 Ekstra klimaanlægstilstand OFF

13 Blæserhastighedsdisplay.

17,18 og 19 Luftfordeling i kabinen.

20 Ekstra klimaanlægstilstand Auto

21 Ekstra manuel klimaanlægstilstand

Visse knapper har en kontrollampe, som angiver funktionens tilstand.

Ændring af ventilatorens hastighed

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan stadig justere blæserhastigheden ved at trykke på kontakten 4 eller 5.

Bemærk: konfigurationen af klimaanlægget afhænger af tilstanden valgt i menuen MULTI-SENSE MULTI-SENSE.

Indstilling af temperaturen

Der findes to typer indstillinger:

- Uafhængig justering af kabinen.

- Justering i SYNC-tilstanden for at synkronisere passagerens side og førersiden.

SYNC -funktion

Tryk på 8 knappen for at aktivere den ensartede indstilling af kabinen. Lyset i knappen 8 lyser. Brug knappen 11.

Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke på knappen 8 igen eller bruge knappen 2 og justere højre side separat fra venstre side.

Kontrollampen for knappen 2 slukkes.

Bemærk: Konfigurationen af klimaanlægget afhænger af den tilstand, der er valgt i menuen Multi-Sense MULTI-SENSE.

De værdier, der vises på displayet, er udtryk for det ønskede temperaturniveau.

Ved start af vognen hjælper det ingen ting at øge eller sænke den viste værdi for hurtigere at opnå et behageligt niveau i vognen. Systemet gør altid sit bedste for at udligne fald og stigning i temperaturen (blæseren starter ikke straks ved maksimal hastighed: den stiger efterhånden), men det kan tage fra et par sekunder til flere minutter.

Generelt bør ventilationsspjældene altid være åbne uanset temperaturforholdene, med mindre der opstår gener herved.

Funktionen ”klart udsyn”

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Den igangsætter automatisk airconditionanlægget og afrimning af bagruden samt, afhængigt af køretøjet, elektrisk afrimning af forrruden.

Aktiver kontakten 10. Den indbyggede kontrollampe tændes.

Tryk på knappen 9 for at slukke den el-opvarmede bagrude. Den indbyggede indikator slukkes.

Tryk på kontakten 4 eller 5 for at ændre blæserhastigheden.

For at afslutte denne funktion

skal du trykke på enten:

- kontakt 6;

- kontakt 10 igen;

- på en af tasterne 1415 eller 16.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

Denne funktion indeholder tre valgbare programmer:

NORMAL : optimerer opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på kontakten 6 eller knappen 15.

SOFT: når op på det ønskede komfortniveau på en mere rolig og støjsvag måde. Tryk på knappen 14.

FAST: øger luftstrømmen i kabinen. Denne indstilling anbefales især til at optimere komforten på bagsædet. Tryk på knappen 16.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på tasten 11 for at:

- aktivér airconditionanlægget manuelt (kontrollampen i betjeningen 11 tændes);

- Deaktivér airconditionanlægget manuelt (kontrollampen i betjeningen 11 slukkes);

Standsning af systemet

Tryk på kontakten 4 flere gange for at stoppe systemet.

Afrimning- afdugning af bagruden

Aktiver kontakten 9. Den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver mulighed for hurtig afdugning eller afrimning af bagruden og afrimning af sidespejlene (i modeller, der er udstyret med funktionen).

For at stoppe funktionen trykkes igen på kontakten 9. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Brug fortrinsvis et af de automatiske programmer NORMAL, SOFT eller FAST.

I automatisk tilstand (kontrollampen for knappen 6 er tændt) styres alle klimaanlæggets funktioner af systemet.

Du kan stadig ændre systemets valg. i så fald slukkes kontrollampen 6.

For at vende tilbage til automatisk tilstand skal du trykke på et af programmerne NORMAL 15, SOFT 14 eller FAST 16 eller knappen 6.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Tryk på knapperne 1718 og 19 for at vælge den ønskede fordelingstilstand (den pågældende luftstrøm vises).

17 Luftstrømmen ledes først og fremmest til afdugningsdyserne ved forruden og sideruderne foran.

18 Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

19 Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Luftrecirkulation

Denne funktion styres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt.

Særlige funktioner:

- under recirkulering tages luften udelukkende fra kabinen og recirkuleres uden indtag af frisk luft udefra;

- Recirkulation isolerer kabinen fra den omgivende luft (f.eks. ved kørsel i forurenede områder...) og giver mulighed for hurtigere afkøling af temperaturen i kabinen.

Manuel anvendelse

Aktiver kontakten 3. Kontrollampen i kontakten 3 tændes.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

Det tilrådes derfor at vende tilbage til automatisk funktion ved påny at trykke på tasten 3, så snart recirkulation ikke længere er nødvendig.

For at stoppe funktionen trykkes igen på kontakten 3.

Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.