GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brændstofforbruget er godkendt i overensstemmelse med en standardmetode, som er fastsat af loven.

Eftersom alle producenterne anvender den samme standardmetode, gør den det muligt at sammenligne vognene med hinanden.

Det reelle forbrug afhænger af betingelserne for brug af køretøjet og udstyret samt kørestil.

Se de efterfølgende råd for at optimere brændstofforbruget.

Afhængigt af køretøjet, findes der forskellige funktioner, der kan hjælpe dig med at reducere dit brændstofforbrug:

- Omdrejningstæller;

- Indikator for hastighedsændring;

- Frihjulsfunktionen;

- Indikator for kørestil.

- Eco-accelerationsindikator;

- Ruteoversigt og øko-råd via multifunktionsskærmen;

- Mode ”ECO”;

- Funktionen Stop and Start FUNKTIONEN STOP AND START.

Frihjulsfunktion

På køretøjer, der er udstyret med automatgear (afhængigt af køretøjet), vil skift til frigear (automatisk frigear) under opbremsning (med førerens fod væk fra speederen) mindske motorbremsning og gøre det muligt at køre længere uden at accelerere og derved spare brændstof.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet:

- I gråt, når køretøjet ikke er i frihjulstilstand;

- I grønt eller hvidt, afhængigt af køretøjet, når køretøjet er i frihjulstilstand (automatisk frigear).

På instrumentbræt ABC eller D

Afhængigt af køretøjet kan informationsvisningen organiseres og tilpasses baseret på den indstilling af stil for instrumentbrættet, der er valgt på multimedieskærmen.

Indikatoren for hastighedsændring 1

Afhængigt af modellen vil en indikator på instrumentbrættet oplyse dig om det bedste tidspunkt at skifte til højere eller lavere gear, for at optimere forbruget:

sæt i højere gear;

sæt i lavere gear.

Hvis du regelmæssigt følger denne indikator, mindsker du køretøjets brændstofforbrug.

Indikator for kørestil 2

Den informerer dig i realtid om den valgte kørestil. Du advares ved hjælp af indikatoren 2.

Jo flere kronblade der vises på 2, desto mere fleksibel og økonomisk er din kørsel.

Hvis du regelmæssigt følger denne indikator, mindsker du brændstofforbruget.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Eco-accelerationsindikator 3

Dette informerer dig i realtid,om du har en moderat eller kraftig acceleration.

Dette vises 3-advarselslampen:

- Grøn: Acceleration er moderat og korrekt;

- Hvid: Acceleration er for stor;

- Grå: Acceleration er stor.

Bemærk: Det er ikke muligt på samme tid at vise kørestilsindikatoren 2 og Eco-accelerationsindikatoren 3.

På multimedieskærmen

Rejseoversigt

Når motoren slukkes, vises ”Rejseoversigt” på multimedieskærmen 4, hvilket giver dig mulighed for at se oplysninger om din sidste rejse.

Dette indikerer:

- Generel score;

- Scoreevaluering;

- Afstand uden brændstofforbrug.

En generel karakter fra 0 til 100 vises, som giver dig mulighed for at vurdere din præstation som øko-fører.

Jo højere karakteren er, desto lavere er brændstofforbruget.

Du får øko-råd, så du kan forbedre din præstation.

Programmering af dine foretrukne ruter giver dig mulighed for at sammenligne dine præstationer med præstationer for bilister med samme køretøj.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

ECO-mode

ECO-modus er en funktion, som optimerer brændstofforbruget.

Den påvirker visse kørselshandlinger (acceleration, gearskift, fartpilot, opbremsning osv.).

Begrænsning af acceleration tillader kørsel i byområde med lavt brændstofforbrug.

Aktivering af funktionen

Funktionen kan aktiveres:

- ved at trykke på kontakten 5;

- med den midterste betjeningsknap 6 MULTI-SENSE ;

- fra multimedieskærmen (se multimedievejledningen).

Kontrollampen vises på instrumentbrættet for at bekræfte aktiveringen.

Under kørsel kan du midlertidigt deaktivere ECO-modus for at få motorydelsen op.

For at gøre dette skal du træde speederpedalen hurtigt helt i bund.

ECO-tilstanden genaktiveres, så snart du letter trykket på speederpedalen.

Deaktivering af funktionen

Afhængigt af køretøjet kan funktionen deaktiveres ved enten:

- ved at trykke på kontakten 5;

- med den midterste betjeningsknap 6 MULTI-SENSE.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet for at bekræfte deaktiveringen.

Gode råd til kørsel og ECO-kørsel

Varmekomfort

Det er normalt at bemærke en stigning i køretøjets brændstofforbrug ved brug af opvarmning (især når udendørstemperaturen falder til under nul) eller aircondition.

Adfærd

- Opvarm ikke motoren, mens vognen holder stille, men kør med moderat hastighed, indtil motoren har nået sin normale arbejdstemperatur.

- Høje hastigheder har betydelig indflydelse på køretøjets brændstofforbrug.

Eksempler (ved en konstant hastighed):

- en reducering af hastigheden fra 130 km/t til 110 km/t sparer ca. 20% brændstof;

- en reducering af hastigheden fra 90 km/t til 80 km/t sparer ca. 10% brændstof.

- Dynamisk kørsel med mange og stærke fartskift koster dyrt i brændstof i forhold til den vundne tid.

- Speed ikke motoren op til høje omdrejningstal i mellemgearene. Kør altid i det højest mulige gear.

- Undgå kraftig acceleration.

- Brems mindst muligt. Ved tilstrækkelig bedømmelse af en fremskreden genstand eller et sving, er det nok at løfte foden.

- I stedet for at forsøge at holde hastigheden ved kørsel på stigninger, er det klogt at holde foden i samme stilling på speederpedalen: Hold foden i samme stilling på speederpedalen.

- Dobbelt udkobling og speederpedalen i bund, inden motoren standses, er gamle råd, som er overflødige på moderne biler.

- Dårligt vejr, oversvømmede veje:

Kør ikke på en oversvømmet vej, hvis vandstanden overstiger den nederste fælgkant.

Gener under kørslen

I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden.

Risiko for at pedalerne sætter sig fast.

Dæk

- Et for lavt dæktryk forøger brændstofforbruget.

- For at optimere brændstofforbruget skal du indstille dæktrykket til det højeste tryk eller det anbefalede tryk angivet på kanten af førerens dør DÆKTRYK.

- Anvendelse af forkert dæktype kan forøge brændstofforbruget.

Andre gode råd

- Vælg ECO-funktion.

- Elektricitet bruger brændstof. Sluk derfor alle elektriske installationer, hvis der ikke er brug for dem, så der spares brændstof. Men (sikkerhed frem for alt) lad lygterne være tændt ved dårlig sigtbarhed (så du kan se og blive set).

- Brug hellere ventilationsspjældene. Kørsel med åbne vinduer medfører ved 100 km/t: +4% brændstofforbrug.

- Fyld ikke tanken helt op til kanten af påfyldningsstudsen, - det medfører ofte spild af brændstof.

- På modeller, der ikke er udstyret med automatisk klimaanlæg, anbefales det at stoppe aircondition, når der ikke er brug for det.

Andre råd til nedbringelse af brændstofforbruget og beskyttelse af miljøet:

Ved parkering i fuldt solskin eller ved høje temperaturer tilrådes det at udlufte kabinen i nogle minutter inden start.

- Kør ikke i længere tid end nødvendigt med en tom tagbagagebærer.

- Ved transport af store genstande er det mest økonomisk at anvende en lille anhænger.

- Ved kørsel med campingvogn: anvend en godkendt vindskærm, og indstil den korrekt.

- Kørsel af mange små strækninger og længere tids standsning hvert sted bør undgås, da motoren under sådanne forhold aldrig når op på sin optimale arbejdstemperatur.