Tilbage til listen

FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne konstantfartholder har en funktion, som gør det muligt at fastholde kørslen ved en forudbestemt konstant hastighed; denne funktion benævnes konstantfart.

Fartpilothastigheden kan indstilles til alle hastigheder over 30 km/t.

Afhængigt af køretøjet er fartpiloten forbundet med ”Nedkørselskontrol”, der anvender bremsesystemet til at optimere fartpiloten under nedkørsel.

Tilstedeværelsen af funktionen ”Nedkørselskontrol” kan identificeres ved tilstedeværelsen af knappen 6.

Betjening

1 Fartpilot Til/Fra-knap.

2 Kontakt til at aktivere og reducere fartpilotens hastighed (SET/-).

3 Kontakt til at aktivere og øge fartpilotens hastighed eller for at hente en gemt fartpilothastighed (RES/+).

4 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

5 Hastighedsbegrænser Til/Fra-knap.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Konstantfartholderen må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...), eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Betjening

Aktiver kontakten 1.

7-advarselslampen vises som grå.

Meddelelsen ”Fartholder Aktiv” vises på instrumentpanelet ledsaget af streger for at indikere, at fartpilotfunktionen er i drift og venter på at lagre en fartpilothastighed.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden er konstant over ca. 30 km/t, skal du trykke på kontakten 2 (SET/-) eller kontakten 3 (RES/+): Funktionen aktiveres, og der tages højde for den aktuelle hastighed.

Fartpilotens hastighed erstatter stregerne. Fartpilot bekræftes, når den gemte hastighed og advarselslampen vises med grønt 7.

Hvis du forsøger at aktivere funktionen under 30 km/t, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen forbliver inaktiv.

Kørsel

Når den ønskede fartpilothastighed er registreret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederen.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Fartpilothastigheden kan ændres ved gentagne tryk på:

- Kontakten 2 (SET/-) for at nedsætte hastigheden;

- Kontakten 3 (RES/+) for at øge hastigheden.

Bemærk: Tryk på og hold en af kontakterne inde for at ændre hastigheden trinvist.

Overskridelse af konstantfarten

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride konstantfarten ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund.

Så længe hastigheden overskrides, vil fartangivelsen blinke rødt på instrumentpanelet.

Derefter flyttes foden fra speederen: efter nogle sekunder, genoptages automatisk den oprindelige fartpilothastighed.

Hvis det ikke er muligt at fastholde den begrænsede hastighed

Ved kørsel ned ad en stejl hældning er systemet muligvis ikke i stand til at fastholde fartpilothastigheden: Den gemte hastighed blinker rødt på instrumentpanelet, og der afgives med regelmæssigt mellemrum et lydsignal for at gøre dig opmærksom på denne situation.

Hvis fartpiloten ikke længere er tilgængelig (efter flere forsøg på at aktivere den), skal du kontakte en godkendt forhandler.

Fartpilot med marchhastighed fastholdes under gearskift:

Denne funktion fastholder fartpilotens hastighed før og efter et gearskift, uden at føreren behøver at foretage sig noget.

Fartpilot/hastighedsbegrænsning med Nedkørselskontrol: Funktionen kan gribe ind over for bremsesystemet.

Fartpilot/hastighedsbegrænsning uden Nedkørselskontrol: funktionen påvirker ikke bremsesystemet.

Bemærk, at du altid skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- Kontakten 4(0);

- Bremsepedalen;

- koblingspedalen i en længere periode eller ved længerevarende frigear på køretøjer, der er udstyret med manuel gearkasse;

- skift til frigear på køretøjer, der er udstyret med en automatisk gearkasse.

Fartpilothastigheden gemmes og vises med gråt på instrumentpanelet.

Genkaldelse af konstantfarten

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …).

Tryk på kontakten 3 (RES/+), hvis køretøjets hastighed er over 30 km/t.

Når hastigheden er gemt, bekræftes fartpilotaktiveringen ved at vise fartpilothastigheden i grønt og, afhængigt af køretøjet, ved at kontrollampen 7 lyser.

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke på kontakten 2 (SET/-) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes:

- Når du trykker på kontakten 1. I dette tilfælde gemmes hastigheden ikke længere

- Når du trykker på kontakten 5. I dette tilfælde vælges hastighedsbegrænseren, og der er ingen gemt hastighed.

Advarselslampen 7 forsvinder fra instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen ikke længere er aktiv.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.