START, STOP MOTOREN: køretøj med kort

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betingelser for start af motoren

Kortet skal være i aktiveringsområdet 1.

Sådan starter du:

- I køretøjer med automatgear skal gearstangen placeres i position P, derefter træder du på bremsepedalen og trykker på knappen 2;

- i køretøjer med manuelt gear skal du trykke på bremsepedalen eller koblingen og derefter på knappen 2. Hvis et gear er indkoblet, trykkes også på koblingspedalen.

Specifikationer

- Hvis en af betingelserne for start ikke er opfyldt, vises meddelelsen ”bremsepedalen + START” eller ”Tryk kobling og Start” eller ”Skift til position P” på instrumentbrættet.

- I visse tilfælde vil det være nødvendigt at dreje på rattet og samtidig trykke på startknappen 2 for at hjælpe med oplåsning af ratstammen, i så tilfælde vises meddelelsen ”Drej rattet + START” for at minde dig om det.

”Håndfri” start med bagagerummet åbent

For at forhindre risikoen for tab i dette tilfælde må kortet ikke befinde sig i bagagerummet.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Funktioner for udstyr

(Med tændingen tilsluttet)

Når du stiger ind i vognen, har du automatisk rådighed over mange funktioner (radio, navigation, viskere...).

For at kunne anvende de andre funktioner skal du, mens kortet befindes sig i kabinen, trykke på 2-knappen uden at træde på pedalerne.

Funktionsfejl

I visse tilfælde vil kortet med "håndfri betjeningstilstand" ikke fungere:

- når kortets batteri er opbrugt osv.;

- i nærheden af et apparat, der fungerer på samme frekvens (skærm, mobiltelefon, videospil…) ;

- vognen befinder sig i et område med kraftig elektromagnetisk stråling.

Meddelelsen ”Placer kort på zone + START” vises på instrumentbrættet.

Tryk på bremsen eller koblingspedalen, og placer derefter kortet 3 (knapsiden) i ca. to sekunder på placeringsområdet 4.

Tryk på knappen 2 for at starte køretøjet. Meddelelsen slukkes.

Betingelser for standsning af motoren

Vognen skal være standset, gearstangen sat i N eller P for vogne med automatgear.

Med kortet i køretøjet skal du trykke på knappen 2: Motoren stopper. Ratstammen låses ved åbning af førerens dør, eller ved låsning af køretøjet.

Hvis kortet ikke længere er i kabinen, eller hvis kortets batteri er opbrugt, når køretøjet står stille, og du forsøger at slukke for tændingen, vises meddelelsen ”Nøglekort savnes Tryk/hold START” på instrumentbrættet: Hold knappen 2 nede i mere end tre sekunder. Hvis kortet ikke længere er i kabinen, skal du sikre, at du kan få fat i det, før knappen trykkes og holdes inde. Uden det håndfri kort vil du ikke kunne genstarte køretøjet.

Med standset motor vil det tilbehør (radio osv.), som blev anvendt, indtil motoren blev standset, fortsat fungere i cirka 10 minutter.

Når venstre fordør åbnes, vil dette udstyr ophøre med at fungere.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr såsom airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Hvis du forlader køretøjet, især hvis du har et kort på dig, skal du sikre dig, at motoren er helt standset.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.