Tilbage til listen

EL-BETJENT FORSÆDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I køretøjer, der er udstyret med funktionen, kan kontakten 1 bruges til at åbne menuen Sæder multimedieskærmen (se de følgende sider).

Indstilling af ryglænet

For at indstille hældningen på sæderyggen aktiveres den øverste del af kontakten 2 fremefter eller bagud.

Indstilling af førersædets lændestøtte

Aktiver kontakten 3 fremad, bagud, op eller ned.

Indstilling af sædet

Flytning af sædet frem eller tilbage

Aktiver kontakten 4 fremefter eller bagud.

Løft eller sænkning af sædet

Aktiver den bageste del af kontakten 4 op eller ned.

For at vippe sædet

(afhængigt af model)

Flyt den forreste del af kontakten 4 op eller ned.

Elopvarmede sæder

Tilslut tændingen

- Et tryk på kontakten 5 for det pågældende sæde ved den første anvendelse aktiverer varmesystemet på høj. Begge indikatorlamper i kontakten lyser.

- hvis du trykker på kontakten igen, indstilles varmesystemet til det laveste trin. Kun én indikatorlampe lyser.

- et tryk på kontakten for tredje gang slukker varmen.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

For ikke at modvirke sikkerhedsselernes effektivitet bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel.

Der må ikke ligge løse genstande i vognbunden (ved førerpladsen): I tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som så ikke vil kunne betjenes korrekt.