Tilbage til listen

ELRUDEOPTRÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrisk rudehejs

Disse systemer fungerer:

- med motoren kørende;

- når motoren er slukket, indtil en fordør åbnes (begrænset til cirka 12 minutter);

- med motoren slukket, fordørene lukkede efter tryk på startknappen.

Tryk på eller træk i rudekontakten for at sænke eller hæve den til den ønskede højde: ruderne i bagdørene kan ikke sænkes helt ned.

Fra førerens plads trykkes på kontakten:

1 for venstre forrude;

2 for højre forrude;

3 og  5 bagdøre.

Fra passagerpladserne trykkes på kontakten 6.

Sikkerhed for bagsædepassagerer

Føreren kan ved et tryk på kontakten 4 sikre, at der ikke kan foretages rudehejs. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på instrumentbrættet.

Førerens ansvar

Forlad aldrig bilen med kortet eller nøglen i bilen, mens der også er barn, en afhængig voksen eller et kæledyr i bilen, selv ikke i en kortere periode. Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene. Hvis en legemsdel kommer i klemme, rulles rudeoptrækket straks ned ved at trykke på den pågældende kontakt.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Undgå at læne genstande op mod en halvåben rude: Du risikerer at beskadige rudeoptrækket.

Impulsbetjening

Dette er en yderligere funktion knyttet til el-rudeoptrækket som beskrevet på de foregående sider.

Tryk eller træk kort og kraftigt på rudekontakten: ruden sænkes helt i bund. En aktivering på kontakten standser rudens bevægelse.

Umuligt at betjene den impulsbetjente elrude

Den impulsbetjente elrude er udstyret med varmebeskyttelse: Hvis du trykker på kontakten til ruden mere end seksten gange i træk, skifter den til beskyttelsestilstand (låsning af ruden).

Du kan:

- bruge elrudens kontakt kortvarigt og med intervaller på ca. 30 sekunder;

- når motoren kører, oplåses ruden efter ca. 20 minutters inaktivitet på elrudens kontakt.

Bemærk! Hvis ruden støder på en forhindring på vej til endestop (f.eks. en gren osv.), vil den stoppe og køre et par centimeter tilbage.

Fjernbetjent lukning af ruderne

(modeller med fire el-betjente sideruder med impulsbetjening).

Ved låsning af dørene udefra og to hurtige tryk på låseknappen på kortet eller på førerdøren i håndfri betjeningstilstand, lukkes alle ruderne automatisk (inklusive soltaget afhængigt af køretøjet).

Det tilrådes kun at aktivere systemet, hvis brugeren kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.

Unormal funktion

Hvis ophejsningen til en rude ikke virker, vil systemet overgå til ikke-impulsbetjening: Træk så mange gange som nødvendigt i den pågældende kontakt, indtil ruden lukkes helt, hold kontakten oppe i ca. ét sekund, og lad derefter ruden gå helt ned og helt op igen for at genaktivere systemet.

Hvis det er nødvendigt, kontakt da et af bilmærkets værksteder.

Manuelt betjente ruder

Drej hjulet 7.

Ved lukning af ruderne skal du sikre dig, at ingen del af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet.

Fare for alvorlige kvæstelser.