Tilbage til listen

FORLYGTER: udskiftning af pærerne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alle indgreb eller ændringer på det elektriske kredsløb bør foretages på et autoriseret værksted, som råder over de nødvendige reservedele, idet en forkert tilslutning kan medføre beskadigelse af de elektriske installationer (ledninger, komponenter, og specielt generatoren).

Pærerne indeholder et gastryk og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Her til kommer, at motorventilatoren kan sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Køretøjer med LED-lys

Kørelys/sidelys/blinklys 1

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Fjernlys 2

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Nærlys 3

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Forreste tågelygter 4

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Hjælpelygter

Hvis du ønsker at udstyre dit køretøj med ”tågelygter”, skal du rette henvendelse til et autoriseret værksted.

Køretøjer med halogenforlygter

Kørelys/sidelys/blinklys 7

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Halogen-nærlys 6

Udskiftning af pæren:

- Åbn motorhjelmen.

- Aftag dækslet B;

- Drej fatningen en kvart omgang 11;

- tag pæren ud.

Halogen-fjernlys 5

Udskiftning af pæren:

- Åbn motorhjelmen.

- Aftag dækslet A;

- træk i fatningen 10;

- tag pæren ud.

Type af pærer 5 og 6 : H7.

Der skal altid anvendes pærer U.V. 55W for ikke at ødelægge plastikskærmen på forlygterne.

Pæreglasset må ikke berøres med fingrene. Pæren holdes i soklen.

Kontroller efter udskiftning af pæren at dækslet anbringes korrekt.

Forreste tågelygter 8

- Få adgang til fatningen fra køretøjet underside.

- frigør adgangsklappen 9;

- drej fatningen en kvart omgang;

- tag pæren ud.

Pæretype: H16.

Når pæren er sat på plads sikres det at den er korrekt fastlåst.

Afhængigt af den lokale lovgivning (eller for en sikkerheds skyld) tilrådes det at have en æske med et sæt ekstra pærer og sikringer i vognen. Sættet kan købes på et af dit bilmærkes værksteder.