Tilbage til listen

FORSÆDENAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løft af nakkestøtten

Træk nakkestøtten opad til den ønskede højde. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Sænkning af nakkestøtten

Tryk på knappen 2, og tryk nakkestøtten ned til den ønskede højde. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Justering af hældningen

Hvis køretøjet er udstyret dermed, skal du flytte A-sektionen imod dig eller væk fra dig til den ønskede position

Demontering af nakkestøtten

Løft nakkestøtten op i højeste position (vip om nødvendigt sæderyggen bagud). Med nakkestøtten i den øverste stilling trykkes der på knappen 2, og nakkestøtten løftes op, indtil den kan tages af.

Montering af nakkestøtten

Sørg for, at nakkestøttestængerne 1 er rene. Stangen med rillerne skal indsættes i hylsteret 3 forsynet med låseknappen 2. Anbring stængerne i rørene i sæderyggen (om nødvendigt vippes sæderyggen bagud). Tryk på knappen 2, og tryk nakkestøtten ned, indtil den blokeres, og indstil derefter den ønskede højde. Sørg for, at hver stang 1 er låst fast på sæderyggen.

Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet: nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt, og afstanden mellem dit hoved og nakkestøtten A skal altid være den mindst mulige.