Tilbage til listen

FUNKTIONEN FOR KVALITET AF UDELUFT OG UDLUFTNINGSCYKLUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at få adgang til funktionen fra multimedieskærmen 1 henvises der til multimedievejledningen.

Kvalitet af udeluft

Kvaliteten af luften i køretøjet vises via en forklarende tekst og en animation på multimedieskærmen.

For flere forklaringer se i vejledningen til multimedieudstyret.