Tilbage til listen

MANUEL AIRCONDITION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

1 Regulering af lufttemperaturen/funktionen ”Klart udsyn”

2 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

3 Aircondition.

4 Luftrecirkulation.

5 Regulering af luftfordelingen i kabinen.

6 Øg blæserhastigheden.

7 Reducer blæserhastigheden, indtil systemet slukker.

Start og stop af aircondition

Aircondition-anlægget startes (lampen tændes) eller slukkes (lampen slukkes) ved hjælp af kontrolknappen 3.

Aircondition gør det muligt at:

- At sænke temperaturen i kabinen.

- fjerne dug hurtigere fra ruderne.

Måleinstrumenterne

Følgende indikatorer vises på multimedieskærmen A:

8 Lufttemperatur.

9 Aktiv tilstand.

10 Ventilationshastighed.

11 Fordeling af luften i kabinen.

Fordeling af luften i kabinen

Der er fem muligheder for luftfordeling. Drej kontakten 5 for at vælge luftfordeling.

Luftfordelingen vises på multimedieskærmen.

õ Luftstrømmen ledes derved til afdugningsdyserne ved forruden og afdugningsdyserne ved de forreste sideruder.

÷ Luftstrømmen fordeles mellem alle ventilationsspjældene, afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved passagernes fødder.

ó Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

G Hele luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, mod vognbunden foran og, afhængigt af modellen, passagerne på bagsædet i anden række.

J Luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene i instrumentbrættet.

Regulering af lufttemperaturen

Drej knappen 1 til den ønskede temperatur. Jo flere linjer, der vises på multimedieskærmen, jo højere er temperaturen.

Under længere tids anvendelse af klimaanlægget kan det forekomme, at luften føles kold. Drej knappen 1 mod højre for at hæve temperaturen.

Afrimning-afdugning af bagruden

Tryk på knappen 2, mens motoren kører. Kontrollampen tændes.

Denne funktion giver en hurtig elektrisk afdugning/afrimning af bagruden og sidespejlene (på modeller udstyret med dette system).

For at stoppe funktionen trykkes på knappen 2 igen.

Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Funktionen ”klart udsyn”

Tryk på knappen 1: den indbyggede kontrollampe i knappen tændes.

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Funktionen betyder at det automatiske klimaanlæg og afrimning af bagruden går i gang.

Aktivering af recirkulation af luften

Tryk på knappen 4: den indbyggede kontrollampe i knappen tændes. I denne position recirkulerer luften uden tilførsel af luft udefra. Luftrecirkulation gør det muligt:

- at isolere kabinen fra luften udenfor (f.eks. ved kørsel i forurenede områder);

- Hurtigere afkøling af temperaturen i kabinen.

Ændring af ventilatorens hastighed

Du kan justere ventilationshastigheden ved at trykke på knapperne 6 eller 7 for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

Systemet er deaktiveret (OFF): ventilationshastigheden er lig nul (med vognen standset). Du kan dog evt. mærke en minimal luftmængde, når vognen er i bevægelse.

Standsning af anlægget

Tryk på knappen 7 flere gange for at slukke for systemet, indtil meddelelsen ”OFF” vises på multimedieskærmen.

Du kan dog evt. mærke en minimal luftmængde, når vognen er i bevægelse.

Ved længere tids kørsel med recirkulation af luften kan der forekomme dårlig luft samt tildugning af ruderne, da luften ikke fornys. Det tilrådes derfor at vende tilbage til normal funktion (luft udefra) ved atter at dreje knappen 4, så snart luftrecirkulation ikke længere er nødvendig.