Tilbage til listen

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når vognen er udstyret hermed, vil dette system overvåge dæktrykket.

Funktionsprincip

Hvert hjul (undtagen reservehjulet) er forsynet med en føler i ventilen; denne føler måler periodisk dæktrykket.

Systemet viser på instrumentbrættet 1 dæktryk og alarmerer føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),

- efter krydsskiftning af hjulene (dette frarådes dog);

- efter hjulskift.

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på alle fire dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Hvis køretøjet er udstyret med navigationssystem, kan nulstillingsproceduren også udføres ved hjælp af multimedieskærmen: Se vejledningen til multimedieudstyret.

Fremgangsmåde for nulstilling

Tænding slået til, køretøj stoppet:

- Tryk på 5-kontakten så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”køretøj” .

- Tryk kortvarigt på kontakten 2 eller 3 for at skifte til siden ”Dæk- tryk”.

- Udfør et langt tryk (cirka 3 sekunder) på betjeningen 4 for at igangsætte nulstillingen. De blinkende dæk efterfulgt af meddelelserne ”Indlæring dæk- tryk i gang” og derefter ”dæk lokalisering i gang” angiver, at nulstillingsanmodningen for dæktryksreferenceværdien er blevet imødekommet.

Nulstillingen kan tage flere minutters kørsel.

Hvis nulstillingen efterfølges af korte køreture, kan meddelelsen ”dæk lokalisering i gang” stadig blive vist efter flere genstarter.

Bemærk: Referenceværdien for dæktryk må ikke være under det, der er anbefalet og angivet på dørstolpen.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Nedenstående skema er en oversigt over de meddelelser, der kan blive vist i forbindelse med proceduren for nulstilling af dæktryk.

Trin

Displays

(afhængigt af køretøjet)

Display viser

Fortolkninger

1

Dæk tryk Hold for init.

Start nulstillingen af alle fire dæks tryk ved at holde kontakten 4 OK nede, mens bilen holder stille med tændingen slået til.

2

Indlæring dæk- tryk i gang

Angivelsen ”---” ud for hvert hjul blinker som angivelse af, at systemet har registreret nulstilling af dæktryk for alle fire hjul.

3

dæk lokalisering i gang

Angivelsen ”---” ud for hvert hjul lyser konstant. Systemet nulstiller alle fire dæks tryk. Der kan nu køres i køretøjet. Meddelelsen vises muligvis stadig, indtil der køres en længere tur i køretøjet.

Bemærk: Overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret under nulstillingen.

4

De fire dæks tryk vises: Nulstillingsproceduren er fuldført.

Genjustering af dæktryk

De fire dæks tryk skal indstilles, når dækkene er kolde (se mærkaten på indersiden af førerdøren). Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk være 0,2 til 0,3 bar (3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Reservehjul

Når bilen er udstyret hermed, har reservehjulet ingen føler.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise. Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.

Udskiftning af hjul/dæk

Systemet kræver anvendelse af specielt udstyr (hjul, dæk, hjulkapsler...). DÆK.

Ret henvendelse til en forhandler af mærket for udskiftning af dæk og vedrørende det kompatible tilbehør til systemet som findes hos en forhandler af mærket: brug af andet udstyr kan påvirke systemets gode funktion i negativ retning.

Udskiftning af hjul

Systemet kan vare flere minutter afhængigt af kørslen, og for korrekt anbringelse af hjul og tryk skal dæktrykket kontrolleres efter hvert indgreb.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

På grund af ventilernes specificitet må du kun anvende udstyr, der stemmer overens med forhandlernetværket. Der henvises til afsnittet om SÆT TIL OPPUSTNING AF DÆK.

Dæktryksfejl

Skemaet på næste side er en oversigt over de advarselsmeddelelser, der kan blive vist på instrumentbrættet (1), når systemet registrerer en dæktryksfejl.

De oplysninger, der vises på instrumentbrættet, angiver potentielle dæktryksfejl (f.eks. et punkteret dæk eller et dæk med for lavt tryk). Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Kontrollamper

Display viser

Displays

(afhængigt af køretøjet)

Fortolkninger

Korriger dæktryk

Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med gult.

Dette angiver, at der er registreret for lavt dæktryk. Kontrollér og juster de fire dæks tryk, og nulstil derefter systemet.

+ ®

Dækskade

Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med rødt.

Dette angiver, at det aktuelle dæk er punkteret eller har alt for lavt tryk. Juster de fire dæks tryk, når dækkene er kolde, og nulstil systemet, hvis dæktrykket er for lavt. Skift dækket (eller få det skiftet på et værksted), hvis det er punkteret.

+ ©

Tjek dæk- trykssensorer

Et hjul vises ikke længere.

Dette angiver, at der ikke er monteret en føler på mindst ét af hjulene (f.eks. et monteret nødreservehjul), eller at der er en fejl ved føleren. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

dæk lokalisering fejlagtig

Dette angiver, at systemet ikke var i stand til at registrere alle dæks tryk. Dette kan skyldes brug af en anden føler end den, som den autoriserede forhandler anbefaler. Overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret.