Tilbage til listen

PARKERINGSSENSORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Ultralydssensorerne, som er monteret i kofangeren på køretøjet, ”måler” distancen mellem køretøjet og en forhindring.

Denne måling omsættes til lydsignaler, hvis frekvens øges, når køretøjet nærmer sig forhindringen, og som ændres til en konstant lyd, når forhindringen befinder sig ca. 20 til 30 cm fra køretøjet.

Systemet registrerer forhindringer foran, bagved og på siderne af køretøjet.

Systemet med parkeringssensorer aktiveres kun, når vognen kører med en hastighed, der er lavere end cirka 10 km/t.

Funktionen tager ikke højde for bugserings- eller transportsystemer, som ikke genkendes af systemet.

Placering af ultralydssensorerne 1

Sørg for, at ultralydssensorerne, der er angivet med pilene 1, ikke er tildækkede (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret/fastgjort nummerplade osv.), beskadigede, modificerede (inkl. lakering) eller blokeret af tilbehør, der er monteret på bagsiden eller, afhængigt af køretøjet, på forsiden eller siderne af køretøjet.

Denne funktion er en supplerende hjælp, som ved hjælp af lydsignaler angiver afstanden mellem vognen og en forhindring, når vognen manøvreres.

Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under manøvrer.

Føreren skal altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Bemærk: Displayet 2 gør det muligt at se bilens omgivelser med supplerende lydsignaler.

Det er nødvendigt at køre nogle meter frem, før registrering på siderne bliver aktiveret.

Når alle områder har en grå baggrund, er hele området omkring køretøjet overvåget:

- A : analyse af området omkring køretøjet er i gang;

- B: analyse af området omkring køretøjet udført.

Funktionsprincip

De fleste genstande, der umiddelbart befinder sig foran, bagved eller ved siderne af køretøjet er registreret.

Afhængigt af distancen til forhindringen bliver signalfrekvensen forøget, jo tættere køretøjet kommer på, og signalet lyder uafbrudt ved en afstand på ca. 20 cm på siderne og 30 cm foran eller bagved køretøjet. De grønne, orange og røde områder vises på displayet C.

Bemærk: Hvis kørselsretningen ændres under en manøvre, bliver signalet for risiko for sammenstød forsinket.

I tilfælde af stød på vognens underramme ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (eks. deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Registrering af forhindringer på siden

Afhængigt af hjulenes retning bestemmer systemet køretøjets kørselsretning og informerer dig om risiko for sammenstød med en forhindring 3, der befinder sig på siden af køretøjet.

Når der registreres en forhindring på siden af køretøjet:

- Hvis der er risiko for sammenstød, øges lydsignalerne, jo tættere køretøjet kommer på forhindringen, indtil de når en konstant lyd. De grønne, orange og røde områder vises på displayet D;

- Hvis der ikke er risiko for sammenstød, lyder der intet signal, når køretøjet nærmer sig forhindringen. De grønne, orange og røde områder er skraverede på displayet D.

Aktivering/deaktivering

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 4

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere de forskellige zoner, der dækkes af ultralydsdetektorerne.

Vælg ”ON” eller ”OFF”.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

Når bilen er standset, skal du trykke på kontakten 6 for at deaktivere parkeringsafstandskontrollen. Den indbyggede kontrollampe 5 i kontakten tændes. Tryk igen på kontakten 6 for at aktivere funktionen. Kontrollampen, der er indbygget i kontakten 5, slukkes.

Justeringer

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 4

Afhængigt af køretøjet kan visse indstillinger justeres fra multimedieskærmen 4, mens køretøjet holder stille med motoren i gang.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Lydstyrke for parkeringsafstandskontrol

Juster lyden for parkeringsassistent ved at trykke på ”+” eller ”-”.

Systemlyd

Gør det muligt at vælge systemets lyd.

Deaktivering af systemlyd

Aktivér eller deaktiver lyden for parkeringsafstandskontrol.

Bemærk: Hvis du deaktiverer lyden, vil der ikke være lydsignaler, når du nærmer dig en forhindring.

Når køretøjet kører med en hastighed, der er lavere end cirka 10 km/t, kan visse støjkilder (motorcykler, lastbiler, trykluftbor osv.) udløse lydsignaler for parkeringsafstandskontrol.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 7 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

- Tryk på betjeningsenheden 8 eller 9 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 10 OK:

- Tryk på betjeningsenheden 8 eller 9 gentagne gange for at nå frem til menuen ”PARKERINGSASS”. Tryk på kontakten 10 OK:

- Vælg ”BIP VOLUME” for at justere volumen for parkeringsafstandskontrollen ved hjælp af betjeningsenheden 8 eller 9.

Manuel deaktivering af parkeringsafstandskontrol

- Hvis bugserings-, transport- eller anhængerudstyr, der ikke er registreret af systemet, befinder sig foran ultralydssensorerne;

- i tilfælde af beskadigelse af ultralydssensorerne.

Automatisk deaktivering af parkeringsafstandskontrol

Systemet deaktiveres:

- når vognens hastighed overstiger cirka 10 km/t;

- afhængigt af bilen, når bilen har været stoppet i mere end cirka fem sekunder, og der registreres en forhindring (f.eks. i tilfælde af kø…);

- når en bil med manuelt gear er i frigear eller en bil med automatgear er i position N eller P;

- når der registreres en betjeningsfejl.

Bemærk: Hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk, der er godkendt af systemet, er det kun parkeringshjælpen, der er deaktiveret.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, kommer der et lydsignal i cirka 3 sekunder hver gang der skiftes til bakgear, sammen med meddelelsen ”Tjek parkeringssensor” på instrumentbrættet. Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovskant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan sensorernes sporing ændres, og deres funktion kan blive forringet. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftninger osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne, såsom:

- dårlige vejrforhold (regn, sne, hagl, isslag osv.);

- i tilfælde af eksponering for stærke elektromagnetiske bølger (under højspændingsledninger osv.);

- visse typer støj (motorcykler, lastbiler, trykluftsbor osv.);

- montering af en uegnet trækkugle eller -krog.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Begrænsning af systemets funktion

- Området omkring sensorerne skal holdes rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Små genstande, der bevæger sig tæt på køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.

- Systemet registrerer muligvis ikke genstande, der er for tæt på køretøjet.

- Systemet giver muligvis ikke en advarsel, når de andre køretøjer eller genstande kører med en hastighed, der afviger meget fra din egen.

- Under en ændring af banen under en manøvre kan systemet indrapportere forhindringer med forsinkelse.

- Når køretøjet trækker en anhænger, skal det bagerste Parkeringshjælp-system køretøjet deaktiveres.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- området omkring sensorerne er blevet beskadiget;

- køretøjet er udstyret med en trækanordning, som ikke genkendes af systemet (bold, krog, adapter osv.).