Tilbage til listen

RAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Indstilling af rattet i højden og dybden

Sænk håndtaget 1, og sæt rattet i den ønskede position.

Skub derefter håndtaget over det stramme punkt for at blokere rattet.

Kontroller herefter, at rattet er korrekt fastlåst.

Af sikkerhedsmæssige grunde må indstilling af rattet kun foretages, når vognen holder stille.

Ratvarme

(afhængigt af køretøjet)

Denne funktion opvarmer rattet i områderne 3 og 4.

Funktionsprincip

Når temperaturen er nået, regulerer funktionen temperaturen af de opvarmede områder i ca. 30 minutter og slukker derefter automatisk.

Aktiverng af funktionen

Tryk på kontakten 2, når tændingen er tilsluttet. Kontrollampen, der er indbygget i kontakten, lyser.

Deaktivering af funktionen

- Automatisk:

Funktionen slukker automatisk efter reguleringsfasen på ca. 30 minutter. Kontrollampen for kontakten 2 forbliver tændt.

Bemærk: Hvis funktionen er afbrudt automatisk, skal man trykke to gange på kontakten 2 for at genaktivere den.

Hvis der ikke trykkes på kontakten 2 igen, aktiveres funktionen igen, næste gang tændingen slås til.

- Manuelt:

Tryk på kontakten 2 for at deaktivere funktionen under reguleringsfasen. Kontrollampen, der er indbygget i kontakten 2, slukkes.