Tilbage til listen

FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartpilotfunktionen styrer motor og bremsesystem for at hjælpe dig med at fastholde den kørehastighed, som du har valgt, kaldet fartpilothastigheden.

Denne fartpilothastighed kan justeres kontinuerligt fra 30 km/t til 150 km/t eller, afhængigt af køretøjet, til 160 km/t.

Afhængigt af køretøjet angiver symbolet på 2-betjeningen, at du er udstyret:

- med automatisk fartpilot Stop and Go STOP AND GO-FUNKTION FOR DEN AUTOMATISKE FARTPILOT;

- med ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Betjening

1 Kontakt for start/stop-hastighedsbegrænser .

2 Fartpilotens Til/Fra-kontakt .

3 -knap (afhængigt af køretøjet): Tilpas hastighedsværdien til den registrerede hastighedsbegrænsning REGISTRERING AF VEJSKILTE.

4 - Opad: aktiverer, øger fartpilothastigheden eller påminder om den indstillede hastighed (RES/+).

- Nedad: aktiverer, sænker hastigheden eller gemmer den aktuelle hastighed (SET/-).

5 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

Mens funktionen ECO er aktiveret, kan fartpiloten ikke overstige køretøjets aktuelle hastighed GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL.

Motorbremsesystemet og grebene er ikke tilgængelige, når fartpiloten eller den automatiske fartpilotfunktion er aktiveret.

Du kan, afhængigt af køretøjet, forbinde fartpilotfunktionen til funktionen "Registrering af vejskilte". REGISTRERING AF VEJSKILTE ved at trykke på kontakten 3.

Betjening

Aktiver kontakten 2.

6-advarselslampen vises som grå.

Meddelelsen "Fart pilot OK SET til aktiv" vises på instrumentpanelet ledsaget af streger for at indikere, at fartpilotfunktionen er i drift og venter på at lagre en fartpilothastighed.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden er konstant over ca. 30 km/t, skal du trykke kontakten 4 opad på (RES/+) eller nedad på (SET/-): Funktionen aktiveres, og der tages højde for den aktuelle hastighed. Fartpilotens hastighed erstatter stregerne.

Fartpilot bekræftes, når den gemte hastighed og advarselslampen vises med grønt 6.

Hvis du forsøger at aktivere funktionen under 30 km/t, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen forbliver inaktiv.

Kørsel

Når den ønskede fartpilothastighed er registreret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederen.

Bemærk, at du skal holde foden i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Fartpiloten må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...) eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Ændring af den programmerede hastighed

Du kan variere fartpilothastigheden ved at trykke på knappen 4:

- opad på (RES/+) for at øge hastigheden;

- nedad på (SET/-) for at formindske hastigheden.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen 4 og holder den nede, kan du ændre hastigheden trinvist.

Overskridelse af konstantfarten

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride konstantfarten ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund.

Så længe hastigheden overskrides, vil fartangivelsen på displayet i informationscenteret blinke.

Derefter flyttes foden fra speederen: efter nogle sekunder, genoptages automatisk den oprindelige fartpilothastighed.

Du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for at være klar til at reagere i nødstilfælde.

Hvis fartpiloten ikke længere er tilgængelig (efter flere forsøg på at aktivere den), skal du kontakte en godkendt forhandler.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- Kontakten (0);

- Bremsepedalen;

- skift til frigear.

Fartpilothastigheden gemmes og vises med gråt på instrumentpanelet.

Genkaldelse af konstantfarten

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …).

Skub 4 opad på (RES/+), hvis køretøjets hastighed er over 30 km/t.

Når du ser en påmindelse om den gemte hastighed, bekræftes fartpilotaktiveringen ved at vise fartpilothastigheden i grønt og, afhængigt af køretøjet, ved at kontrollampen 6 lyser.

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke kontakten 4 nedad på (SET/-) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den gemte hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes:

- når du trykker på kontakten 2. I dette tilfælde er der ingen gemt hastighed;

- når du trykker på kontakten 1. I dette tilfælde vælges hastighedsbegrænseren, og der er ingen gemt hastighed.

Advarselslampen 6 forsvinder fra instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen ikke længere er aktiv.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.

fartpilot