Tilbage til listen

VÆSKESTANDE, FILTRE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bremsevæske

Væskestanden i beholderen skal kontrolleres hyppigt, og især hvis der mærkes den mindste forringelse af bremseeffekten.

Niveauet skal kontrolleres, når motoren er slukket på en plan overflade.

Oliestand 1

Det er normalt, at væskestanden falder i takt med, at bremsebelægningerne nedslides, men væskestanden må aldrig være under advarselsmærket ” MINI”.

Hvis du ønsker selv at kontrollere bremseskivernes og bremseklodsernes belægningstilstand, bør du anskaffe dig den vejledning, som forklarer fremgangsmåden. Den finder du hos forhandlerne af bilmærket eller på konstruktørens hjemmeside.

Efterfyldning

Alle indgreb på det hydrauliske kredsløb medfører, at bremsevæsken skal udskiftes af en specialist.

Til efterfyldning må kun anvendes en bremsevæske godkendt af vor tekniske service (taget fra en tillukket dunk).

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop,

Risiko for kvæstelser

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Her til kommer, at motorventilatoren kan sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. STANDSNING, START AF MOTOR.

Kølervæske

Med motoren slukket og på en plan overflade skal niveauet ved kold motor befinde sig mellem mærkerne ” MINI” og ” MAXI” på kølevæskebeholderen 2.

Efterfyldning skal foretages ved kold motor, inden væskestanden når mærket ” MINI”.

Kontrolintervaller

Kontroller væskestanden regelmæssigt, da der kan ske alvorlige skader på motoren, hvis der ikke er tilstrækkelig væske på kølesystemet.

Til efterfyldning må kun anvendes kølervæske godkendt af vor tekniske service, som sikrer:

- den nødvendige frostsikring,

- korrosionsbeskyttelse af kølesystemet.

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved varm motor må der ikke foretages indgreb på kølesystemet.

Risiko for forbrændinger.

sprinklerbeholder 4

Efterfyldning

Med motoren slukket, åbnes hætten 3, og der påfyldes, indtil væsken kan ses, hvorefter hætten lukkes igen.

Væske

Rudevaskemiddel (om vinteren tilsættes antifrostvæske).

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. STANDSNING, START AF MOTOR.

Pumpe til servostyring

Særlige funktion på køretøjer med en tank 5

Da det ikke er muligt at få adgang til tankdækslet 5, kontaktes en godkendt forhandler for efterfyldning eller påfyldning.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Her til kommer, at motorventilatoren kan sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Filtre

Udskiftning af filterelementerne (luftfilter, støvfilter, brændstoffilter, mv.) er indbefattet i vognens vedligeholdelsesprogram.

Intervaller for udskiftning af filterelementerne: se forskrifterne i vognens servicehæfte.

For de modeller der er forsynet hermed angiver det en tilsmudsning af luftfilteret, hvis kontrollampen 6 bliver rød.

Kontakt hurtigst muligt et godkendt værksted for bilmærket.