Tilbage til listen

SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sættet reparerer dæk, der er beskadiget på slidbanen A af genstande, der er mindre end 4 millimeter. Det reparerer ikke alle typer for punktering, såsom skæringer på mere end 4 millimeter, revner i siderne B på dækket, mv.

Kontroller også, at fælgen er i god stand.

Fjern ikke fremmedlegemet, som er årsag til punkteringen, hvis det stadig er i dækket.

Brug ikke sættet til oppumpning af dæk, hvis dækket er beskadiget som følge af kørsel med punkteret dæk.

Kontroller omhyggeligt dækkets sider, før der gribes ind.

Envidere er det meget dårligt for sikkerheden at køre med dæk med for lidt tryk, eller flade ja selv punkterede dæk, og det kan vise sig, at de ikke kan repareres.

Denne reparation er kun midlertidig.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid så hurtigt som muligt undersøges nøje, (og om muligt repareres) på et specialværksted.

Udskiftning til et dæk, der er repareret med dette sæt, skal oplyses til mekanikeren.

Under kørselen kan der mærkes en vibration, der skyldes tilstedeværelsen af produktet i dækket.

Sættet er udelukkende godkendt til at oppumpe de dæk, som sidder på den vogn, hvortil dette sæt hører.

Det må under ingen omstændigheder benyttes til at oppumpe dæk fra et andet køretøj, eller en hvilket som helst anden oppustelig genstand (bøje, båd, el. lign.).

Undgå sprøjt på huden ved håndtering af flasken med reparationsproduktet. Hvis der alligevel slipper dråber ud, skylles med rigeligt vand.

Opbevar dette sæt uden for børns rækkevidde.

Bortkast ikke flasken i naturen. Aflever den på et af bilmærkets værksteder eller på en genbrugsplads.

Flasken har begrænset holdbarhed, som er angivet på etiketten. Kontroller udløbsdatoen.

Tag ind på et af bilmærkets værksteder for at erstatte oppumpningsslangen og flasken med reparationsproduktet.

Oppumpningssæt C

Afhængigt af modellen skal du i tilfælde af punktering benytte sættet til oppumpning af dæk 1, der sidder under førersædet.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, for lidt luft i dækket osv.) tændes advarselslampen i instrumentpanelet. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK.

Kør førersædet frem og sænk ryglænet for at få adgang til sættet til oppumpning af dæk.

Åbn den.

Skru kompressorens mundstykke 3 på flasken 2, og klips denne på kompressoren D.

Flasken skal absolut holdes vandret.

Løsn ventilhætten på det pågældende hjul.

Skru oppumpningsmundstykket 4 på ventilen.

Før sættet anvendes, skal du parkere bilen, så den er på tilstrækkelig afstand fra trafikken, aktivere havariblinklyset, trække håndbremsen, lade alle passagerer stige ud af bilen og holde sig væk fra området med trafik.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Fjern ikke fremmedlegemet, som er årsag til punkteringen, hvis det stadig er i dækket.

Kompressoren tilsluttes ved at åbne motorhjelmen og slutte den sorte klemme 10 til jord 5 BATTERI: starthjælp.

Tilkobl derefter den røde klemme 11 på polen 6.

Med motoren kørende, trykkes på afbryderen 7 for at begynde oppumpningen.

Efter højest 15 minutter stoppes oppumpningen, og trykket aflæses på manometeret 9.

Et tryk på mindst 4,7 bar skal være opnået.

Bemærk: Mens flasken bliver tømt (ca. 30 sekunder), angiver manometeret 9 et kort øjeblik et tryk helt op til 6 bar, hvorefter trykket falder.

Før motoren startes, skal du kontrollere, at håndbremsen er trukket og gearstangen er i frigear eller i position N, hvad angår automatiske gearkasser.

Hvis trykket ikke opnås, er reparation ikke mulig. Kør ikke videre, men henvend dig til et af bilmærkets værksteder.

Hvis trykket er for højt, trykkes på knappen 8 for at sænke trykket.

Når dækket er korrekt oppumpet, fjernes sættet: Afskru langsomt oppumpningsmundstykket 3, så der undgås sprøjt fra produktet, og skru slangen til dækoppumpning 4 på flaskens frie åbning 2 for at undgå at produktet løber ud.

Påklister kørselsanbefalingerne på et sted, der er synligt for føreren på instrumentpanelet.

Læg sættet tilbage under førersædet.

Start straks for at fordele produktet jævnt i dækket, og stands efter 10 kilometer eller 10 minutters kørsel for at kontrollere dæktrykket. Dette gøres ved at montere adapteren 3 på dækkets ventil. Hvis trykket er mindre end det anbefalede tryk, skal du justere det igen. DÆKTRYKHvis ikke, kontaktes en autoriseret forhandler: Reparation er ikke mulig.

Der må ikke ligge løse genstande ved førerens fødder; i tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som da ikke vil kunne betjenes korrekt.

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Forholdsregler ved brug af sættet

Sættet må ikke fungere i mere end 15 minutter uden afbrydelse.

Flasken skal udskiftes efter første brug, selvom den stadig indeholder væske.

Under kørslen kan der mærkes en vibration, der skyldes tilstedeværelsen af produktet i dækket.

Efter en reparation ved hjælp af sættet må du ikke køre mere end 200 km med dette dæk. Nedsæt desuden hastigheden, og overskrid under ingen omstændigheder 80 km/t. Etiketten, som du skal påklistre på et synligt sted på instrumentbrættet, vil påminde dig om det.

Alt efter lovgivning eller land skal et dæk, der er repareret ved hjælp af sættet til oppumpning af dæk, udskiftes.

Oppumpningssæt E

Afhængigt af modellen skal du i tilfælde af punktering benytte sættet til oppumpning af dæk, der sidder under førersædet.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, for lidt luft i dækket osv.) tændes advarselslampen i instrumentpanelet. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK.

Med motoren kørende og parkeringsbremsen trukket

- Afbryd tilbehør, der er sluttet til vognens strømudtag;

- Se oplysningerne om oppumpningssættets kompressor, der er placeret under førersædet, og følg instruktionerne;

- Pump dækket op til det anbefalede tryk DÆKTRYK;

- Efter maks. 15 minutter stoppes oppumpningen, og trykket aflæses (på manometeret 12).

Bemærk: Mens flasken bliver tømt (ca. 30 sekunder), angiver manometeret 12 et kort øjeblik et tryk helt op til 6 bar, hvorefter trykket falder.

- Justér trykket: Fortsæt oppumpning med udstyret for at øge det. Reducer det ved at trykke på knappen 13.

Hvis der ikke opnås et minimalt tryk på 1,8 bar efter 15 minutter, er reparation ikke muligt, kør ikke med dækket, tilkald en repræsentant for mærket.

Før sættet anvendes, skal du parkere vognen i tilstrækkelig afstand fra den omgivende trafik, tænde havariblinket og trække håndbremsen, bede passagerne stige ud og holde sig på afstand af trafikken.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Når dækket er korrekt oppumpet, fjernes udstyret: Skru langsomt oppumpningsmundstykket af beholderen 14 for at undgå sprøjt, og opbevar beholderen i plastemballage for at forhindre lækage.

- Mærkatet med kørselsforholdsregler (der sidder under flasken) klæbes på instrumentbrættet, således at det er synligt for føreren.

- Pak sættet sammen, og læg det væk.

- Ved afslutningen af   denne indledende oppumpning vil der stadig sive luft ud af dækket. Du skal køre en kort tur for at forsegle hullet.

- Start straks, og kør mellem 20 og 60 km/t for at fordele produktet jævnt i dækket. Stands efter 3 kilometers kørsel for at kontrollere dæktrykket.

- Hvis trykket er højere end 1,3 bar, men lavere end den anbefalede værdi (se etiketten på venstre fordørs kant), justeres det. Hvis ikke, kontaktes en autoriseret forhandler: Reparation er ikke mulig.

Forholdsregler ved brug af sættet

Sættet må ikke fungerer i mere end 15 minutter uden afbrydelse.

Flasken skal udskiftes efter første brug, selvom den stadig indeholder væske.

i tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som da ikke vil kunne betjenes korrekt.

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Efter en reparation ved hjælp af sættet, må du ikke køre mere end 200 km med dette dæk. Nedsæt desuden hastigheden, og overskrid under ingen omstændigheder 80 km/t. Etiketten, som du skal påklistre på et synligt sted på instrumentbrættet, vil påminde dig om det.

Alt efter lovgivning eller land skal et dæk, der er repareret ved hjælp af sættet til oppumpning af dæk, udskiftes.