Tilbage til listen

BAGRUDEVISKER, -SPRINKLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Bagrudevisker

Med tændingen slået til drejes ringen 3 på håndtaget 1, indtil symbolet er over for referencepunktet 2:

- stop;

- Intervalvisker.

Viskerbladet standser nogle sekunder mellem hvert viskerslag. Viskerhastigheden afhænger af køretøjets hastighed;

- uafbrudt langsom viskerhastighed

For at stoppe funktionen skal du på ny dreje ringen 3.

Bemærk: I forbindelse med bilvask i en vaskehal skal ringen 3 på kontaktarmen 1 vippes til stoppositionen for at deaktivere automatisk viskning.

Overhold anbefalingerne for brug.

Før kontaktarmen 1 tilbage til stoppositionen før ethvert indgreb på bagruden (vask af køretøj, afrimning, rengøring osv.).

Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.

Brug ikke viskerarmen til at åbne eller lukke bagklappen.

Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Dets levetid afhænger af dig:

- Den skal holdes ren: Rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand.

- Anvend den ikke på en tør rude.

- Fjern den fra ruden, når den ikke har været i brug i længere tid.

Den skal under alle omstændigheder skiftes ud, lige så snart dens effektivitet bliver nedsat: ca. en gang om året. VINDUESVISKERBLADE: udskiftning.

Forholdsregler for brug af viskerne

- Når det sner eller fryser, skal ruden ryddes, inden viskerne startes (risiko for overophedning af viskermotoren).

- Sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.

Aktivering/deaktivering af bagrudeviskerne

Hvis bilen sættes i bakgear, aktiveres bagrudeviskerne med intervalfunktion (hvis forrudeviskerne er aktiveret). Hvis dit køretøj er udstyret med en menu for tilpasning af køretøjets indstillinger, kan du vælge at aktivere eller deaktivere funktionen. MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Når dit køretøj ikke er udstyret med en menu for personliggørelse af køretøjets indstillinger, skal et autoriseret værksted deaktivere funktionen.

I tilfælde af forhindringer på bagruden (snavs, sne osv.), forsøger bagrudeviskerne af viske dem væk. Hvis en genstand forhindrer viskeren i at bevæge sig, kan den stoppe. Fjern genstanden, vent cirka 30 sekunder, og genaktiver bagrudeviskeren med kontaktarmen.

Forholdsregler

- I tilfælde af is skal du kontrollere, at viskerne ikke er frosset fast til ruden, inden du bruger viskerne. Hvis du aktiverer viskerne, og de er blokeret af frost, risikerer du at beskadige både viskerne og viskermotoren.

- Anvend ikke viskerne på en tør rude. Det vil føre til for tidlig slitage eller beskadigelse af viskerbladene.

p Bagrudevisker/sprinkler

Med tændingen tilsluttet skal du skubbe kontaktarmen 1 i længere tid og slippe den.

En forlænget handling udløser lygtesprinklerne samt tre viskninger af bagruden efterfulgt af en fjerde efter nogle sekunder.