DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alarm for minimum oliestand i motor

Displayet på instrumentpanelet advarer ved motorstart, hvis minimal oliestand er nået. OLIENIVEAU I MOTOR: generelt.

Den første advarsel kan du få til at forsvinde ved at trykke på kontakten 1 ”OK”.

De følgende advarsler forsvinder automatisk efter cirka 30 sekunder.

Instrumentbræt i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Når tændingen er slået fra, skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at komme til køretøjsfanebladet 5

- Tryk på betjeningsknappen 3 eller 4 for at få adgang til ”Indstillinger”, og tryk derefter på 1 ”OK”;

- Gør det samme for at få adgang til ”INSTRUMENTBRÆDT”, derefter ”Enheder”.

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

Der henvises til multimedievejledningen for at få oplysninger om, hvordan du vælger enheden.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen efter strømsvigt.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Instrumentbræt A

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Du kan personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til udstyrsinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Speedometer 6

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Omdrejningstæller 7

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Samlet kilometertal (kilometertæller) 8. INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Informationscenter 9 TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 10

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: køreparametre.

Multimedieinformation 11

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger på multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Indikator for kørestil 12 GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Indikator for kølervæsketemperatur 13

Ved normal brug skal indikatoren 13 være før området 14. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Brændstofmåler 15

Hvis niveauet er på minimum, lyser kontrollampen M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt B

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til udstyrsinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Indikator for kølervæsketemperatur 16

Ved normal brug skal indikatoren 16 være før området 17. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Speedometer 18

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Det lyder, så snart køretøjet overstiger 120 km/t. Kontrollampen forbliver tændt, så længe køretøjets hastighed er over 120 km/t.

Omdrejningstæller 19

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Indikator for kørestil 20 GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL.

Multimedieinformation 21

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger på multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 22

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: køreparametre.

Samlet kilometertal (kilometertæller) 23. INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Informationscenter 24 TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Brændstofmåler 25

Hvis niveauet er på minimum, lyser kontrollampen M gult fulgt af et lydsignal Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt C

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentpanelet med farver efter eget valg.

For køretøjer, der er udstyret med et navigationssystem, henvises der til udstyrets betjeningsvejledning.

For køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Omdrejningstæller 26

(gradinddeling × 1 000)

Indikator for kølervæsketemperatur 28

Ved normaldrift skal indikatoren 28 være før den røde zone 27. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Informationscenter 29

TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 30

Vises efter min. 400 meters kørsel.

INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Samlet kilometertal (kilometertæller) 31.

INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Indikator for kørestil 32 GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Speedometer 33

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Det lyder, så snart køretøjet overstiger 120 km/t. Kontrollampen forbliver tændt, så længe køretøjets hastighed er over 120 km/t.

Brændstofmåler 34

Hvis niveauet er på minimum, lyser kontrollampen M gult fulgt af et lydsignal Fyld på hurtigst muligt.

Øvre display 35

Displayet viser kørsels- og navigationsoplysninger på instrumentbrættet og multimedieskærmen.

Hvis køretøjet er forsynet hermed, åbnes displayet, når motoren startes, og det lukkes igen, når motoren slukkes.

Du kan indstille visse parametre på multimedieskærmen.

Se vejledningen for multimedieudstyret.

Justering af højden af oplysninger på displayet

I forhold til din kørselsposition kan du hæve eller sænke informationerne på displayet.

Indstilling af displayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken (dag- eller nattilstand):

- automatisk: lysstyrken vil variere afhængigt af det udvendige lysniveau.

- manuelt: Lysstyrken skifter automatisk med tænding/slukning af lygterne.

I begge tilfælde afhænger dagtilstanden af lysstyrken udenfor.

Forsøg ikke at åbne eller lukke det øvre display manuelt.

Synligheden af oplysningerne kan påvirkes af:

- sædets position;

- en genstand placeret ovenpå displayet;

- visse polariserede solbriller;

- ekstreme klimatiske forhold (regn, sne, stærk sol osv.).

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

I tilfælde af modstridende oplysninger mellem bordet og det øvre display/multimedieskærmen. Se oplysningerne, der vises på instrumentbrættet.

Funktionsfejl

I tilfælde af fejl (displayet åbnes ikke, når motoren startes, eller displayet lukkes, mens motoren kører, efter at en genstand er stødt mod displayet) skal du:

- starte/stoppe motoren

eller

- Skift indstillinger for åbning af displayet ved hjælp af multimedieskærmen.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Uanset om displayet er åbent eller lukket, må ingen genstand placeres ovenpå det eller i dets opbevaringsrum.

Brug ikke opløsningsmidler, rengøringsmidler eller grove klude til at rengøre displayet med.

Brug kun mikrofiberklude.