Tilbage til listen

FORRUDEVISKERE, SPRINKLERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Modeller udstyret med viskere med intervalfunktion

A enkel viskning

En kort handling medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

B Stop

C Intervalvisker

Viskerne standser nogle sekunder mellem hvert viskerslag. Det er muligt at ændre intervallerne ved at dreje kraven 2.

D Uafbrudt langsom viskerhastighed

E Uafbrudt hurtig viskerhastighed

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden.

De går fra en konstant hurtig hastighed til en konstant langsom hastighed. Så snart køretøjet er i bevægelse, vender viskerne tilbage til den hastighed, der oprindeligt blev valgt.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og afbryder derfor den automatiske funktion.

Positionerne AC og D kan opnås med tændingen tilsluttet. Positionen E er kun tilgængelig, når motoren kører.

Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Dets levetid afhænger af dig:

- Den skal holdes ren: Rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand.

- Anvend den ikke på en tør rude.

- Fjern den fra ruden, når den ikke har været i brug i længere tid.

Den skal under alle omstændigheder skiftes ud, lige så snart dens effektivitet bliver nedsat: ca. en gang om året. VINDUESVISKERBLADE: udskiftning.

Forholdsregler ved brug af viskerne

- I sne- eller frostvejr skal ruden ryddes, inden viskerne startes (risiko for overophedning af viskermotoren).

- Sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.

Modeller udstyret med forrudevisker med regnsensor

Regnsensoren sidder på forruden foran bakspejlet.

A enkel viskning

En kort handling medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

B stop

C Automatisk valg af viskerhastighed

Med kontrolarmen i denne position vil en regnsensor opfange, hvis der kommer vand på forruden, og igangsætte viskerne i en passende hastighed. Det er muligt at ændre tærsklen for start af vinduesviskerne ved at dreje kraven 2:

- F: minimal følsomhed.

- G: maksimal følsomhed.

Jo højere følsomheden er, jo hurtigere reagerer vinduesviskerne, og viskerhastigheden øges.

Ved aktivering af automatisk viskerfunktion eller ved forhøjelse af følsomheden, bliver viskerne kørt frem og tilbage.

Bemærk:

- Regnsensoren er kun til hjælp. I tilfælde af lav sigtbarhed skal føreren selv sætte vinduesviskeren i gang. Ved tåge eller snefald er viskerfunktionen ikke automatisk og styres udelukkende af føreren.

- Ved frostgrader er den automatiske viskerfunktion sat ud af drift, når bilen startes. Den aktiveres automatisk, når bilen når en vis hastighed (ca. 8 km/t)

- Aktivér ikke den automatiske viskerfunktion i tørt vejr

- Afrim forruden fuldstændigt, inden du aktiverer den automatiske viskerfunktion.

- Ved vask af køretøjet i en vaskehal skal ringen 1 vippes tilbage til positionen B for at deaktivere automatisk viskning.

Funktionsfejl

Hvis den automatiske viskerfunktion ikke fungerer, fungerer viskerne i interval.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Regnsensoren kan blive afbrudt i tilfælde af:

- beskadigede viskere; et lag af vand eller spor af vand efter en viskning i sensorens registreringsområde kan forøge reaktionstiden for den automatiske viskerfunktion eller forøge viskerhastigheden

- en forrude med en revne eller et hak på niveau med sensoren, eller en forrude dækket af støv, vejsnavs, insekter, is, voks fra en vaskehal og vandafvisende kemikalier; vinduesviskerne bliver mindre følsomme eller reagerer slet ikke.

D Uafbrudt langsom viskerhastighed

E Uafbrudt hurtig viskerhastighed

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden.

En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed.

Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og afbryder derfor den automatiske funktion.

Forholdsregler

- I tilfælde af frostgrader skal du sørge for, at viskerne ikke er frosset fast, inden du bruger dem. Hvis du bruger vinduesviskerne, og de er blokeret af frost, risikerer du at beskadige både viskerne og viskermotoren.

- Aktivér ikke vinduesviskerne på en tør rude. Det vil føre til for tidlig slitage eller beskadigelse af viskerbladene.

Positionerne A og D er tilgængelige med tændingen tilsluttet.

Position C og E kan kun opnås, når motoren kører.

Særlig position for viskning af forruden (serviceposition)

Denne position gør det muligt at løfte viskerne fra forruden.

Det kan være nyttigt for:

- rengøring af viskerne;

- frigørelse af viskerne fra bagruden, når det er vinter;

- udskift viskerbladene VINDUESVISKERBLADE: udskiftning.

Med tændingen tilsluttet, men med motoren slukket, skal du sænke kontaktarmen til laveste position (position for uafbrudt hurtig viskning), og viskerne vil standse i en position væk fra motorhjelmen.

For at føre viskerne tilbage i position skal du først sørge for, at viskerne er slået ned på forruden og derefter føre kontaktarmen i position B (stop) med tændingen tilsluttet.

Før du tilslutter tændingen, skal du slå viskerne ned på forruden. Ellers er der risiko for beskadigelse af motorhjelmen og viskerne, når de sættes i gang.

Bemærk: For at placere viskerbladene korrekt på forruden efter udskiftning skal du kontrollere, at viskerne hviler rigtigt på forruden, slå tændingen til og aktivere viskerfunktionen.

Hvis der er forhindringer på forruden (snavs, sne, frost osv.), skal den rengøres (inkl. det centrale område bag det indvendige bakspejl), før vinduesviskerne anvendes (risiko for overophedning af motorerne).

Hvis der er noget i vejen for viskerne, kan de stoppe.

Fjern forhindringen, og genaktiver vinduesviskerne ved hjælp af kontaktarmen.

Før hvert indgreb på forruden (vask af køretøjet, afrimning, rengøring af forruden osv.) skal kontaktarmen 1 sættes i position B (stop).

Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.

Sprinkler

Med tændingen tilsluttet trækkes i kontaktarmen 1, derefter slippes den.

En kort handling udløser ud over sprinkleren, også at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

En lang handling udløser ud over sprinkleren, at vinduesviskeren kører frem og tilbage tre gange, og efter et par sekunder endnu en fjerde gang.

Bemærk: I frostvejr er der risiko for, at sprinklervæsken fryser fast på forruden og mindsker sigtbarheden. Opvarm forruden ved hjælp af afdugningsbetjeningen, før du rengør den.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position B (stop).

Risiko for kvæstelser.

Forlygtesprinklere

Når vognens lygter er tændt

For køretøjer, der udstyret hermed, med motoren kørende, fastholdes kontaktarmen 1, og den trækkes mod dig selv i cirka 2 sekunder, og lygtesprinklerne aktiveres samtidig med sprinklerne.

Forlygtesprinklerne aktiveres også efter tre længere aktiveringer af forrudesprinklerne.

Bemærk: for at sikre, at forlygtesprinklerne fungerer i vinterperioden, skal sne og is fjernes fra sprinklerne og dyserne ved hjælp af aerosol afrimning.

Det tilrådes imidlertid at fjerne fastsiddendende snavs fra forlygterne med jævne mellemrum.

Når minimumsniveauet for sprinklervæske er nået, kan lygtesprinklernes kredsløb tømmes.

Fyld op med sprinklervæske og aktiver den, med motoren kørende, for at fylde kredsløbet op.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position B (stop).

Risiko for kvæstelser.