Tilbage til listen

VÆSKESTANDE, FILTRE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kølervæske

Med motoren slukket og på en plan overflade skal niveauet ved kold motor befinde sig mellem mærkerne ”MINI" og "MAXI", som er angivet på kølervæskebeholderen 1.

Efterfyldning skal foretages ved kold motor, inden væskestanden når mærket ”MINI”.

Kontrolintervaller

Kontroller væskestanden regelmæssigt, da der kan ske alvorlige skader på motoren, hvis der ikke er tilstrækkelig væske på kølesystemet.

Til efterfyldning må kun anvendes kølervæske godkendt af vor tekniske service, som sikrer:

- den nødvendige frostsikring,

- korrosionsbeskyttelse af kølesystemet.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved varm motor må der ikke foretages indgreb på kølesystemet.

Risiko for forbrændinger.

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Bremsevæskestand

Væskestanden i beholderen skal kontrolleres hyppigt, og især hvis der mærkes den mindste forringelse af bremseeffekten.

Niveauet skal kontrolleres, når motoren er slukket på en plan overflade.

Væskestand 2

Det er normalt, at væskestanden falder i takt med, at bremsebelægningerne nedslides, men væskestanden må aldrig være under advarselsmærket MINI.

Hvis du ønsker selv at kontrollere skivernes og tromlernes belægningstilstand, bør du anskaffe dig den vejledning, som forklarer fremgangsmåden. Den finder du hos forhandlerne af bilmærket eller på konstruktørens hjemmeside.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Efterfyldning

Alle indgreb på det hydrauliske kredsløb medfører, at bremsevæsken skal udskiftes af en specialist.

Til efterfyldning må kun anvendes en bremsevæske godkendt af vor tekniske service (taget fra en tillukket dunk).

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

sprinklerbeholder

Efterfyldning

Med motoren slukket, åbnes hætten 3, og der påfyldes, indtil væsken kan ses, hvorefter hætten lukkes igen.

Bemærk: Kontrollér regelmæssigt niveauet i tanken ved at fylde efter, inden der køres en tur.

Væske

Sprinklervæske. Om vinteren skal du bruge antifrostvæske. Brug produkter, som anbefales af et autoriseret værksted.

Bemærk: Brug ikke postevand (risiko for beskadigelse af sprinklerpumpen samt kalkaflejringer på pumpen og sprinklerne).

Sprinklerdyser

For at indstille højden af forrudens sprinklerdyser skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

Filtre

Udskiftning af filterelementerne (luftfilter, støvfilter, brændstoffilter…) er indbefattet i vognens serviceprogram.

Intervaller for udskiftning af filterelementerne: se forskrifterne i vognens servicehæfte.