Trafic

Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for nærlys
Kontrollampe for tågeforlygter
Kontrollampe for bagerste tågelygte
Kontrollampe for fjernlys
     UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS
Kontrollampe for venstre blinklys
Kontrollampe for højre blinklys
Blinklys
     Airbag
Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning
Advarselslampe for øjeblikkelig STOP
Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet
Ladelampe
Kontrollampe for olietryk
Advarselslampe
Kontrollampe for udstødningsgas
Kontrollampe for ABS-bremsesystem
Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet
Advarselslampe for partikelfiltersystemet
Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.
Advarselslampe for kølevæsketemperaturen
Kontrollampe for motor i tomgang
Kontrollampe for mangel på tomgang
Kontrollampe for lavt dæktryk
Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)
Kontrollampe for kontrol af vejgreb
Kontrollampe for foden på bremsepedalen
Kontrollampe for hastighedsbegrænser og fartpilot.
Indikatorer for hastighedsændring
Kontrollampe for
     ECO-modus
Kontrollampe for frihjulstilstand
Kontrollampe for ikke spændte seler foran
Kontrollampe for åbne døre

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for tågeforlygter

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for fjernlys UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Blinklys Airbag

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tændes under kørsel, bør der påfyldes brændstof hurtigst muligt. Der er kun brændstof til cirka 50 km tilbage.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser, efterfulgt af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Tændes, når tændingen tilsluttes og slukker, når håndbremsen slækkes.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væske- standen i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er korrekt, må fejlen være en anden. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen, og slukkes når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Det betyder, at du så hurtigt som muligt skal køre meget forsigtigt til en godkendt forhandler. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for udstødningsgas

På modeller udstyret hermed tænder lampen, når motoren startes, og slukker derefter igen.

–Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Kontakt din autoriserede forhandler så hurtigt som muligt GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Advarselslampen kan lyse af flere årsager: KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

Advarselslampe for partikelfiltersystemet

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Den kan lyse blåt, når tændingen slås til, eller hvis motoren startes, mens motortemperaturen er lav.

Hvis den lyser rødt, skal du stoppe og lade motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen skal falde, og kontrollampen slukke. Sker dette ikke, skal motoren standses. Lad den afkøle, inden væskestanden kontrolleres VÆSKESTANDE

Hvis kølevæskestanden er normal, vedrører advarselslampen noget andet. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for lavt dæktryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker. Den slukker sig af sig selv, når forvarmen er opnået. Motoren kan nu starte.

Kontrollampe for kontrol af vejgreb

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Denne lyser, når man skal træde ned på bremsepedalen AUTOMATGEAR

Kontrollampe for hastighedsbegrænser og fartpilot.

Indikatorer for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil peger opad) eller et lavere gear (pil peger nedad) GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Kontrollampe for ECO-modus

Den tændes, når ECO -tilstand aktiveres GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Perfo Indikatorlampe for ydelsestilstand

Den tændes, når ydelsestilstanden aktiveres GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Kontrollampe for frihjulstilstand

Den tændes, når frihjulstilstanden aktiveresGODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Kontrollampe for åbne døre