BRÆNDSTOFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brændstoftankens kapacitet:

- Cirka 50 liter (11 gallons) for modeller med benzinmotor

- ca. 49 liter (10,78 gallons) for firedørsmodeller med dieselmotor

- ca. 45 liter (9,90 gallons) for femdørsmodeller og stationcars med dieselmotor.

Når vognen er låst op, skal der for at åbne dækslet 2 trykkes på området A, og derefter skal knappen på instrumentbordet 1 slippes eller, afhængigt af modellen, nedtrykkes. Lågen 2 åbner sig på klem.

Ventilen 3 er indbygget i påfyldningsrøret.

Vedrørende påfyldning, se afsnittet ”Brændstofpåfyldning” på næste side.

For at lukke skal du skubbe lågen ind til anslaget med hånden.

Brændstoftype

Brug et brændstof af god kvalitet, der overholder de normer, som er gældende i de enkelte lande, og udelukkende i overensstemmelse med angivelserne på etiketten på lågen 2. MOTORSPECIFIKATIONER.

Tryk aldrig med fingrene på metalventilen 3.

Vask ikke området omkring brændstofpåfyldningen med højtryksspuling.

Brændstoftyper, der overholder de europæiske standarder, som motorer på køretøjer, der sælges i Europa, er kompatible med: Se tabellen MOTORSPECIFIKATIONER.

Dieselmodeller

Brug udelukkende dieselbrændstof, der svarer til angivelserne på den mærkat, der sidder på indersiden af lågen 2.

Benzindrevne modeller

Anvend udelukkende blyfri benzin. Oktantallet (RON) skal svare til angivelserne på den mærkat, der sidder på lågen 2. MOTORSPECIFIKATIONER.

Brændstofpåfyldning

Når kontakten er slukket, føres benzinpistolen ned for at åbne ventilen 3 og videre, indtil den ligger an mod påfyldningsstudsen, inden der åbnes for brændstoftilførslen (risiko for stænk af brændstof).

Fasthold pistolen i denne stilling under hele påfyldningsfasen, indtil pistolen stopper automatisk.

Efter første automatiske stop af påfyldningen er det kun muligt at foretage maksimalt yderligere to efterfyldninger, idet tanken er konstrueret til at have en ekspansionsvolumen, som skal bevares.

Sørg altid for, at der ikke trænger vand ind ved påfyldning. Klappen 3 og studsen skal holdes rene.

Benzindrevne versioner

Anvendelse af blyholdig benzin vil medføre beskadigelse af katalysator-anlægget, og bortfald af garantibestemmelserne. For at forhindre at der påfyldes blyholdig benzin, er benzintankens påfyldningsstuds forsynet med en forsnævring og et sikkerhedssystem, således at kun påfyldningsrør fra pumper med blyfri benzin kan anvendes ved optankning).

For at påfylde brændstof skal motoren være standset (og ikke kun på standby, når der er tale om køretøjer udstyret med Stop and Start-funktionen): Du skal slukke tændingen START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Brandfare.

Bland ikke benzin (blyfri eller E85) i dieselbrændstoffet, heller ikke i små mængder.

Brug ikke brændstof på basis af ethanol, hvis din vogn ikke er beregnet hertil.

Tilsæt ikke reagens til brændstoffet, da det kan beskadige motoren. REAGENSBEHOLDER.

Hvis du ønsker at tilsætte additiv til brændstoffet, skal du bruge et produkt, der er godkendt af vores tekniske afdeling.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Når du er løbet tør for brændstof i en dieselmodel

Modeller med nøgle/fjernbetjening

- Indstil tændingsnøglen i positionen ”ON2 TÆNDINGSKONTAKT: vogn med nøgle og vent et par minutter, før du begynder at aktivere brændstofkredsløbet.

- Drej nøglen til positionen ”START"3. Hvis motoren ikke starter, gentages proceduren.

- Hvis du efter flere forsøg stadig ikke kan starte motoren, bør du kontakte et autoriseret værksted.

Biler med kort

Med kortet i holderen skal du trykke på startknappen 4 uden at træde på pedalerne. Vent nogle minutter, før du starter. Det gør, at brændstoffilteret bliver udluftet. Hvis motoren ikke starter, gentages proceduren.

Hvis du efter flere forsøg stadig ikke kan starte motoren, bør du kontakte et autoriseret værksted.

Af sikkerhedsmæssige hensyn er det forbudt at foretage indgreb på brændstofsystemet (styreenheder, ledningsnet, brændstofkredsløb, beskyttelseshætter m.v.). Sådanne indgreb må kun udføres af specialuddannet personale på et værksted for dit bilmærke.

Vedvarende lugt af brændstof

I tilfælde af vedvarende lugt af brændstof bør der tages følgende forholdsregler:

- stands vognen, så snart færdslen tillader det, og afbryd tændingen;

- tænd havariblinklyset, og bed alle passagerer om at stige ud af vognen og opholde sig borte fra vejbanen;

- Henvend dig til et autoriseret værksted.