Tilbage til listen

FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen. Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes. Under kørslen standser systemet motoren (standby), når køretøjet holder stille eller kører med en lav hastighed (kø, stop ved lyskryds osv.), afhængigt af køretøjet.

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

- gearet er i position D, Meller N;

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

Hvis advarselslampen blinker, når køretøjet er standset, og meddelelsen ”Træd på bremsepedal” vises på instrumentpanelet, indikerer det, at der ikke er trådt tilstrækkeligt ned på bremsepedalen.

og

- speederpedalen er ikke trykket ned;

og

- Når køretøjets hastighed er nul i ca. et sekund eller, afhængigt af køretøjet, så snart køretøjets hastighed er lavere end ca. 5 km/t.

Motoren forbliver i standbytilstand, hvis position P anvendes, eller hvis position N anvendes sammen med håndbremsen trykket og bremsepedalen sluppet.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

- Gearkassen er i frigear (dødpunkt).

Hvis kontrollampen blinker, mens køretøjet er standset, og meddelelsen ”Skift til frigear” vises på instrumentpanelet, indikerer det, at du skal bevæge gearstangen til frigear.

og

- koblingspedalen er sluppet;

og

- Køretøjets hastighed er lavere end cirka 5 km/t.

Gælder alle modeller:

kontrollampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand.

Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Når motoren går på standby, vil servostyringen muligvis ikke fungere længere.

I dette tilfælde vil den fungere igen, når motoren ikke længere er på standby, eller hastigheden overstiger ca. 1 km/t (ned ad bakke, på skråninger osv.).

Når motoren sættes på standby, aktiveres parkeringsbremsen (afhængigt af model) ikke automatisk.

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

For køretøjer, der er udstyret med automatisk gearkasse, og når motorens standby kun udføres, når køretøjet er standset:

Hold køretøjet standset ved at trykke en smule på bremsepedalen.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

Hold koblingspedalen nede.

For at påfylde brændstof skal motoren være standset (og ikke kun på standby, når der er tale om køretøjer udstyret med Stop and Start-funktionen): du skal slukke tændingen START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Brandfare.

Afslutning af standbytilstand

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

- Når førerdøren åbnes;

eller

- Når chaufførens sikkerhedssele ikke er spændt;

eller

- Bremsepedalen er sluppet, og positionen D eller M er aktiveret;

eller

- Bremsepedalen slippes, når gearet er i stillingen N, og håndbremsen er trukket;

eller

- Der trykkes på bremsepedalen igen, når gearet er i stillingen P eller N, og håndbremsen er trukket;

eller

- Bilens gear er i stillingen R;

eller

- Speederpedalen er trykket ned;

eller

- Afhængigt af køretøjet aktiveres gearskiftegrebene i manuel funktion (M) AUTOMATGEAR.

Funktionen ”AUTOHOLD” er aktiveret ”AUTOHOLD”-FUNKTION, kan bremsepedalen frigives og motorens standby opretholdes.

Tryk på speederpedalen for at afslutte køretøjets standby.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

- Når førerens dør åbnes, og ingen gear er valgt, og koblingspedalen er frigivet;

eller

- Når du løsner førers sikkerhedssele uden gear indkoblet og koblingspedalen frigives;

eller

- køretøjet er sat i frigear, og koblingspedalen er trådt let ned;

eller

- køretøjet er sat i gear, og koblingspedalen er trykket helt ned.

Bemærk: afhængigt af køretøjet, hvis du afbryder tændingen, når motoren er på standby, vises kontrollampen Ä på instrumentbrættet i få sekunder.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

Genstart kan afbrydes, hvis koblingspedalen slippes for hurtigt, mens gearet er i indgreb.

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

- førerdøren er ikke lukket;

- førerens sikkerhedssele er ikke spændt;

- køretøjet er sat i bakgear;

- motorhjelmen er ikke låst;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- Højden er for høj;

- Hældningen er for stejl for køretøjer udstyret med en automatisk gearkasse

- funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITIONANLÆG: Knap A;

- motorens temperatur er for lav;

- antiforureningssystemet regenereres;

-...

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet og oplyser dig om, at motoren ikke kan sættes i standbytilstand.

Advarselslampen kan blive vist sammen med en meddelelse i instrumentpanelet:

- ”Optimerer Batteri Ladning” for at prioritere batteriopladningen;

- ”Prioriterer Temperaturinst.” for at prioritere klimaanlægget;

- ”Prioriterer Kørende motor” for at prioritere motoroperationer.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- Funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITIONANLÆG: Knap A;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (ved kørsel ned ad bakke...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Advarselslampen vises i instrumentpanelet for at informere dig om automatisk genstart af motoren.

Advarselslampen kan blive vist sammen med en meddelelse i instrumentpanelet:

- ”Optimerer Batteri Ladning” for at prioritere batteriopladningen;

- ”Prioriterer Temperaturinst.” for at prioritere klimaanlægget;

- ”Prioriterer Kørende motor” for at prioritere motoroperationer.

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Bemærk: Med motoren på standby vil et tryk på kontakten 1 automatisk genstarte motoren.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Meddelelsen ”Start&stop deaktiveret” vises på instrumentbrættet, og kontrollampen 1 i kontakten tændes.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Meddelelsen ”Start&stop aktiveret” vises på instrumentbrættet, og kontrollampen 1 i kontakten slukkes.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang køretøjet startes med startknappen. START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Funktionsfejl

Hvis meddelelsen ”Tjek Start&stop” vises på instrumentbrættet, og kontrollampen 1 i kontakten tændes, angiver det, at systemet er deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.